PRIJAVE PRIJAVA

Naša spletna stran uporablja piškotke za normalno delovanje.
Če boste ostali na naši spletni strani se strinjate z njihovo uporabo.
Več o piškotkih
Skrij to obvestilo
X
Domov Predstavitev in kontakti Informacije in dokumenti Razredi in skupine Interesne dejavnosti


OSNOVNA ŠOLA BOVEC
PREDSTAVITEV DEJAVNOSTI
Osnovna šola Bovec je javni vzgojno-izobraževalni zavod s sedežem v Bovcu. Ustanovila jo je Občina Bovec z Odlokom o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Bovec dne 16.07.1997. V sestavi zavoda delujejo:
-centralna šola v Bovcu,
-zunanji oddelek v Soči,
-zunanji oddelek na Žagi,
-organizacijska enota otroškega vrtca.
Temeljni smoter vzgojno-izobraževalne organizacije je razvijati svobodno, ustvarjalno, samostojno in celovito osebnost. Ta temeljni smoter uresničuje zavod s svojim celotnim življenjem in delom, kot to določata Zakon o osnovni šoli in Zakon o vrtcih. Zavod je s svojim življenjem in delom dolžan zadovoljevati:
-družbene potrebe razvoja varstva, vzgoje in izobraževanja otrok,
-potrebe staršev in otrok,
-potrebe okolja, v katerem zavod deluje.
ZGODOVINA
V šolskem letu 1776/77 je bila v Bovcu ustanovljena trivialka, ki je delovala vse do Ilirskih provinc. V času Napoleona se je šola preimenovala v ekole primaire.
Leta 1869 so v stari Avstroogrski uvedli enotno osnovno šolo, ki je veljala tudi za mesto Bovec. V tem času so otroci v šoli govorili in se učili Slovenščine kot osnovnega materinega jezika. V času med obema svetovnima vojnama pa je bil osnovni jezik Italijanščina.

Po drugi svetovni vojni se v osnovni šoli Bovec zopet poučuje v slovenskem jeziku.
Osnovna šola Bovec
Trg golobarskih žrtev 17
5230 Bovec

tajništvo - Ingrid Vujačič:
05 38 41 540

ravnatelj - Iztok Kenda:
05 38 41 542

knjižnica - Slavica Della Bianca:
05 38 41 547

računovodstvo - Nada Mlekuž:
05 38 41 546

svetovalna služba - Jožica Pretner:
05 38 41 544

kuhinja:
05 38 41 543

faks:
05 38 41 550

elektrosnska pošta:
os.bovec@guest.arnes.si