PRIJAVE PRIJAVA

Naša spletna stran uporablja piškotke za normalno delovanje.
Če boste ostali na naši spletni strani se strinjate z njihovo uporabo.
Več o piškotkih
Skrij to obvestilo
X
Domov Predstavitev in kontakti Informacije in dokumenti Razredi in skupine Interesne dejavnosti


SVET ŠOLE
Osnovna stran
Obvestila
Gradiva


Osnovna stran
Svet javnega vrtca oziroma šole:

- imenuje in razrešuje ravnatelja vrtca oziroma šole,
- sprejema program razvoja vrtca oziroma šole, letni delovni načrt in poročilo o njegovi uresničitvi,
- sprejme letno poročilo o samoevalvaciji šole oziroma vrtca,
- odloča o uvedbi nadstandardnih in drugih programov,
- obravnava poročila o vzgojni oziroma izobraževalni problematiki,
- odloča o pritožbah v zvezi s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi delavcev iz delovnega razmerja,
- obravnava zadeve, ki mu jih predloži vzgojiteljski, učiteljski, reprezentativni sindikat zaposlenih, svet staršev, skupnost učencev,
- in opravlja druge naloge, določene z zakonom in aktom o ustanovitvi.