PRIJAVE PRIJAVA

Naša spletna stran uporablja piškotke za normalno delovanje.
Če boste ostali na naši spletni strani se strinjate z njihovo uporabo.
Več o piškotkih
Skrij to obvestilo
X
Domov Predstavitev in kontakti Informacije in dokumenti Razredi in skupine Interesne dejavnosti


SVET ŠOLE
Osnovna stran
Obvestila
Gradiva


Osnovna stan
Članstvo v Svetu zavoda OŠ Bovec

Predstavniki ustanovitelja:
Alan Cernatič
Anita Rot
Klavdija Stergulc

Predstavniki staršev:
Tadeja Zorč Čarga
Martina Zorč Melinc
Vesna Kovač

Predstavniki zaposlenih na šoli:
Mateja Hodžič
Ana Mlekuž
Čelestina Kranjc
Jožica Pretner
Peter Vitez (predsednik)

Mandat Sveta šole traja 4 leta. Trenutni mandat traja do 29.9.2021.


Pristojnosti Sveta zavoda OŠ Bovec:

- imenuje in razrešuje ravnatelja vrtca oziroma šole,
- sprejema program razvoja vrtca oziroma šole, letni delovni načrt in poročilo o njegovi uresničitvi,
- sprejme letno poročilo o samoevalvaciji šole oziroma vrtca,
- odloča o uvedbi nadstandardnih in drugih programov,
- obravnava poročila o vzgojni oziroma izobraževalni problematiki,
- odloča o pritožbah v zvezi s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi delavcev iz delovnega razmerja,
- obravnava zadeve, ki mu jih predloži vzgojiteljski, učiteljski, reprezentativni sindikat zaposlenih, svet staršev, skupnost učencev,
- in opravlja druge naloge, določene z zakonom in aktom o ustanovitvi.