PRIJAVE PRIJAVA
Domov Predstavitev in kontakti Informacije in dokumenti Razredi in skupine Interesne dejavnosti


INFORMACIJE IN DOKUMENTI
ŠOLA
Osnovni podatki
Naslovi in telefonske številke
Razredi
Zaposleni
Prehrana

AKTUALNO:
Letno poročilo 2017/18
Delovni načrt 2018/19
Publikacija 2017/18

Katalog informacij javnega značaja


Prilagajanje šolskih obveznosti
Pravila o prilagajanju šolskih obveznosti
Obrazec - za status prilagaoditev šolskih obveznosti
Pedagoška pogodba

Vzgojni načrt
Vzgojni načrt
Šolski red
Hišni red Bovec
Hišni red Žaga
Hišni red Soča

Zdrava šola

Pogovorne ure 2018

Vozni red 2017

Obrazci

Izjava za združevanje položnic
Obrazec za trajnik

Vloga za subvencioniranje šole v naravi - Log pod Mangrtom
Obrazec napovedana odsotnost učenca

VRTEC

Naslovi in telefonske številke
Skupine
Zaposleni
Predstavniki staršev
Jedilnik

Cene vrtca
Obratovalni čas
Dnevni red

Uvajanje otrok
Razporeditev otrok v skupine

Dodatni programi

Temeljne usmeritve in cilji
Pravice in dolžnosti staršev
Kurikulum

Dokumenti:
Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec
Razpis za vpis v vrtec 2018/2019
Letno poročilo 2017/18
Delovni načrt 2018/19
Publikacija vrtca 2017/2018

Obrazci:
Vpisni list
Počitniška rezervacija
Izpisnica


Prva zaposlitev pomočnika vzgojitelja

SVET ŠOLE
Osnovna stran
Obvestila
Gradiva
SVET STARŠEV
Osnovna stran
Obvestila
Gradiva