PRIJAVE PRIJAVA
Domov Predstavitev in kontakti Informacije in dokumenti Razredi in skupine Interesne dejavnosti


INFORMACIJE IN DOKUMENTI
ŠOLA
Osnovni podatki
Naslovi in telefonske številke
Razredi
Zaposleni
Prehrana

Katalog informacij javnega značaja
Letno oročilo 2014/15
Delovni načrt 2015/16

Prilagajanje šolskih obveznosti
Pravila o prilagajanju šolskih obveznosti
Obrazec - za status prilagaoditev šolskih obveznosti
Pedagoška pogodba

Vzgojni načrt
Vzgojni načrt
Šolski red
Hišni red Bovec
Hišni red Žaga
Hišni red Soča
Ravnanje ob kršitvah pravil

Zdrava šola

Vozni red 2017

Obrazci
Opravičilo

VRTEC

Naslovi in telefonske številke
Skupine
Zaposleni
Predstavniki staršev
Jedilnik

Cene vrtca
Obratovalni čas
Dnevni red

Uvajanje otrok
Razporeditev otrok v skupine

Dodatni programi

Temeljne usmeritve in cilji
Pravice in dolžnosti staršev
Kurikulum

Dokumenti:
Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec
Letni delovni načrt 2015/16
Letno poročilo 2014/15
Publikacija vrtca 2014

Obrazci:
Vpisni list
Počitniška rezervacija
Izpisnica


Prva zaposlitev pomočnika vzgojitelja

SVET ŠOLE
Osnovna stran
Obvestila
Gradiva
SVET STARŠEV
Osnovna stran
Obvestila
Gradiva