PRIJAVE PRIJAVA
Domov Predstavitev in kontakti Informacije in dokumenti Razredi in skupine Interesne dejavnosti


INTERESNE DEJAVNOSTI
ŠOLSKE INTERESNE DEJAVNOSTI
Likovni krožek
Pevski zbor
Zdrav življenjski slog
Vrtnarski krožek
Floklorna skupina
ŠPORTNE DEJAVNOSTI
Športna spletna stran OŠ Bovec