PRIJAVE PRIJAVA
Domov Predstavitev in kontakti Informacije in dokumenti Razredi in skupine Interesne dejavnosti


PODRUŽNIČNA ŠOLA IN VRTEC ŽAGA
PREDSTAVITEV
Prva šola je na Žagi odprla svoja vrata leta 1891. Imenovala se je »Ljudska šola«. Po priključitvi naših krajev Italiji, so jo najprej preimenovali v »Scuola popolare di Saga«. Med 2. svetovno vojno je bila oktobra 1943 leta zaradi bombardiranja Žage porušena tudi šola. Leta 1948 je bila zgrajena nova šola »Državna osnovna šola Žaga«.
Leta 1976 je majski rušilni potres povzročil na zgradbi šole tako hude poškodbe, da za učence in zaposlene ni bila več varna.
Leta 1977 je vrata odprla nova montažna šola. Z novozgrajeno šolo so bile izpolnjene možnosti za uvedbo celodnevne osnovne šole.
Zaradi dotrajanosti in toplotnih izgub, se je montažni objekt porušil.
Novozgrajena šola je za učence odprla vrata februarja 2014.
Moderni objekt gosti dva oddelka šole in vrtec.
Podružnična šola Žaga
Žaga 25
5224 Srpenica

telefon:
05 3841 556

elektrosnska pošta:
os.bovec@guest.arnes.si