Obvestila za učence in starše

23.09.2021
OŠ BOVEC / VRTEC BOVEC / PŠ SOČA / PŠ ŽAGA
07.09.2021
OŠ BOVEC / VRTEC BOVEC / PŠ SOČA / PŠ ŽAGA

VRTEC BOVEC

Mala vas 121
5230 Bovec

PODRUŽNIČNA ŠOLA SOČA

Soča 28
5232 Soča

PODRUŽNIČNA ŠOLA IN VRTEC ŽAGA

Žaga 29
5224 Srpenica