ANGLEŠČINA

MAPA ZVOČNI POSNETKI (google drive)
 

28.5.2020

Pozdravljen, 4.razred!

Za začetek boste naredili nalogo v učbeniku na str. 43 po spodnjih zgledih. Napišite vprašanja in odgovore za vse predmete v okvirčku. Polovica odgovorov naj bo trdilnih, polovica nikalnih.

Is the robot on the bed?
No, it isn't. It's on the chair.

Is the car under the chair?
Yes, it is.


Nadaljujete z Gregovim pismom na strani 45. Preberite ga, prepišite vprašanja in nanje odgovorite.

Upam, da se kmalu vidimo. Lepo se imejte!

Učiteljica Kristina25.5.2020

Pozdravljeni v novem tednu!

Danes boste utrjevali snov. Začeli boste s predlogi – rešite interaktivni del. list, nato pa povedi prepišite v zvezek.

https://www.liveworksheets.com/it90422gt

Pa še prostori v hiši - ko nalogo rešite in pregledate, povedi prav tako prepišite  v zvezek.

https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Rooms_in_the_house/My_house_-_3_au345942tj

Pri naslednji nalogi si najprej oglejte posnetek, nato poimenujte prostore na sliki in nazadnje jih oštevilčite v takem zaporedju kot so na posnetku:

https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Homes/My_house_iz506806am

Nazadnje rešite še nalogo 3 na str. 53 v DZ.
Prosim, da prepisane povedi poslikate in mi jih pošljete.

Lep dan!

Učiteljica Kristina21.5.2020

Pozdravljeni!

Za začetek boste ponovili predloge IN, ON in UNDER, nato pa se boste naučili poimenovati prostore v hiši.
Rešite interaktivni del. list:

https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Prepositions_of_place/In-on-under_nx86920sy

Odprite učbenike na str. 42 in si oglejte sličice. Flossy teče za žogo skozi različne prostore v hiši. Bi znali katerega poimenovati? Poiščite posnetek B p42, predvajajte pesmico (2-krat) in jo zapojte.
Sedaj pa v DZ na str. 52 rešite nalogi 1 (posnetek DZ p52-1) in 2.

Lepo se imejte!

Učiteljica Kristina18.5.2020

Pozdravljen, 4.razred!

Za uvod si oglejte naslednji posnetek, zraven tudi vi zapojte:

https://www.youtube.com/watch?v=8F0NYBBKczM

Sedaj pa odprite DZ na str. 50 – rešite nalogo 1 (posnetek DZ p50 - 1), nalogo 2 ter nalogo 3 na naslednji strani.

Lep začetek tedna!

Učiteljica Kristina

 

14.5.2020

Pozdravljeni!

Nazadnje ste opisovali Gregovo sobo, danes pa boste opisali svojo. Zapišite naslov MY ROOM in napišite vsaj 5 povedi. Ne pozabite, povedi pričnete z:

There is … in my room.

V učbeniku na strani 41 si oglejte strip. Koga iščeta Greg in Polly?
Sedaj pa poiščite posnetek B p41 in ga predvajajte. Poslušajte in berite 2-krat. Nato še 2-krat glasno preberite.

Poglejte v priponko in v zvezek prerišite ter prepišite (ne tiskajte!!).

Lepo se imejte!

Učiteljica Kristina

 11.5.2020

Pozdravljeni!


Danes se boste naučili opisovati sobo. A za ogrevanje v DZ na str. 49 naredite 1. nalogo (posnetek DZ p49 - 1) in 2. nalogo.
Poslušajte naslednji posnetek:


https://www.youtube.com/watch?v=tFBCeOYZFjw

Verjetno ste opazili, da je v pesmici za opis sobe uporabljeno: THERE IS… (je, se nahaja). Na enak način boste opisali Gregovo sobo (učb. str. 40). Napišite naslov GREG'S ROOM, prepišite zgled in nadaljujte z opisom.

eg. In Greg's room there is a bunk bed (pograd).

Nalogo poslikajte in mi jo še danes pošljite.


Učiteljica Kristina7.5.2020

Pozdravljeni!


Danes se boste naučili poimenovati pohištvo v otroški sobi. V učbeniku na str. 40 si oglejte sliko in poimenujte vse, kar že znate.

Npr. This is a small blue robot.

Poiščite posnetek Feathers on the table, poslušajte ter zapojte pesmico.
V nalogi 2 (posnetek B p40 – Listen and point) poslušajte in s prstom pokažite na ustrezno sliko.
Da preverite, koliko besed ste si zapomnili, brez pomoči učbenika rešite naslednjo nalogo:


https://www.liveworksheets.com/fe84059zf

V zvezek napišite naslov MY ROOM in svojo sobo narišite. Poimenujte pohištvo v njej. Nalogo poslikajte in mi jo do 15h pošljite.

Lep dan!

Učiteljica Kristina


4.5.2020

Pozdravljen, 4. razred!

Upam, da ste preživeli lepe počitnice in si nabrali moči še za zadnje šolsko obdobje, ki je pred vami.
Danes vas čaka poprava preverjanja znanja, rešitve najdete v priponki. Popravljajte z rdečim pisalom in bodite natančni. V zvezek nato napišite naslov CORRECTION ter prepišite vse napačne besede oz. povedi. Popravljeno preverjanje in popravo v zvezku poslikajte ter mi ju pošljite do 14h.

Lep dan!

Učiteljica Kristina
 

Priponke: 

Šolski utrip

VRTEC BOVEC

Mala vas 121
5230 Bovec

PODRUŽNIČNA ŠOLA SOČA

Soča 28
5232 Soča

PODRUŽNIČNA ŠOLA IN VRTEC ŽAGA

Žaga 29
5224 Srpenica