Dodatni programi

Ti programi so namenjeni otrokom, ki imajo na določenem področju poglobljene interese. 
Izvajajo se praviloma v popoldanskem času (pod vodstvom zunanjih sodelavcev), 
pa tudi v dopoldanskem (pod vodstvom vzgojiteljic). 

Otrokom so na voljo naslednje dejavnosti: 

  • Ciciban planinec - vodijo vzgojiteljice (popoldne) 
  • Predšolska bralna značka – vodijo vzgojiteljice (dopoldne) 
  • Športni program Mali sonček - vodijo vzgojiteljice (dopoldne, letovanje) 
  • Popoldanska telovadba za otroke in starše – vodijo vzgojiteljice (popoldne) 


Dodatne dejavnosti so na voljo otrokom glede na njihovo starost, saj so nekatere primerne le za starejše otroke. 


OBOGATITVENI PROGRAM

PRAZNOVANJE JESENI 
Obišče nas TETKA JESEN in/ali iščemo skriti zaklad. 

PRIREDITVE OB TEDNU OTROKA (prvi teden v oktobru) 
K sodelovanju povabimo starše. Organiziramo popoldanska skupna srečanja v obliki športnih ali kulturnih prireditev, nastopov ali delavnic. Skupine otrok si med seboj pripravljajo kratke nastope in uživajo v skupnih prireditvah. Otroke obiščejo razni kulturni animatorji: lutkarji, glasbeniki ... pa tudi vzgojiteljice otrokom popestrimo eno dopoldne z lutkovno predstavo. Na prireditve povabimo tudi otroke iz prve triade OŠ in jih povabimo k skupni igri. Spoznavamo življenje otrok po svetu in se s pomočjo zunanjih sodelavcev ter staršev seznanjamo z njihovimi navadami, stiskami in težavami. 

OKTOBER - MESEC POŽARNE VARNOSTI 
Obiščejo nas gasilci, spoznavamo varstvo pred požari, vidimo, kako se gasi vrtec. 

VESELI DECEMBER 
Poteka ves mesec december. Vrstijo se različne prireditve za otroke: 

  • lutkovne in gledališke predstave, 
  • prihod dedka Mraza simbolično obdaritvijo, 

srečanja s starši, likovne delavnice in skupno okraševanje prostorov v vrtcu 
ter nastop naših otrok za starše novorojenčkov v sodelovanju z Občino Bovec. 

KULTURNI TEDEN 
Ogled gledališke predstave, obisk knjižnice, nastop v domu upokojencev, obisk glasbene šole s spoznavanjem instrumentov in kratkim koncertom... 
Praznovali naj bi ga ob slovenskem kulturnem prazniku, a ga zaradi obilice dogodkov večkrat razvlečemo čez celo pomlad. 

PUSTOVANJE 
Rajanje, kratka gledališka predstava v izvedbi vzgojiteljic (vsebina mask), pustni sprevod po kraju, če je vreme za to primerno. 

NOČITEV V VRTCU 
Kot predpriprava na letovanje na Debelem Rtiču. 

PRAZNOVANJA POSEBNIH DNI V LETU 
Mednarodni dan miru, dan žena/materinski dan, svetovni dan lutk, dan zemlje ... 

GLEDALIŠKE, GLASBENE IN LUTKOVNE PREDSTAVE 
Kot že omenjeno za obeležitev posebnih dogodkov (teden otroka, veseli december, kulturni praznik) in dodatno kolikor dopuščajo sredstva, da otrokom omogočamo stik s kulturo in umetnostjo ter posebna doživetja. 

PRAZNOVANJE ROJSTNIH DNI OTROK 

PIKNIKI, ZAKLJUČKI, IZLET 

Vse vzgojiteljice načrtujejo in tekom šolskega leta izvajajo razlicne dejavnosti z namenom poglobiti stike s starši in jim omogočiti, da se med seboj bolje spoznajo, kar je predpogoj za intenzivnejše in kakovostno sodelovanje. 

Zaključna skupna prireditev za starše, po skupinah pa srečanja s starši, nastopi,... 

Druženje skupin, npr. skupni daljši sprehodi, skupne igre v telovadnici ali na igrišču, skupine si med seboj predstavijo, kaj delajo in zanjo, najstarejši otroci se poslovijo od vrtca pred odhodom v šolo... 

 

NADSTANDARDNI PROGRAM 

To so programi, ki jih starši dodatno plačujejo, 
izvajajo pa se v okviru vrtca s pomočjo lastnega kadra ali zunanjih sodelavcev. 

Nudimo naslednje možnosti: 

LETOVANJE OTROK NA DEBELEM RTIČU 
(otroci starejše skupine) 
Letovanje na Debelem Rtiču organiziramo za otroke stare od 5-6 let, v kolikor je za letovanje dovolj prijav. 
Na letovanju organiziramo plavanje, kar lahko otroci izkoristijo za pridobitev nalepke MALI SONČEK. 
Vsaka vzgojiteljica ima v varstvu največ 8 otrok in zanje skrbi 24 ur dnevno. 

IZLET Z OGLEDOM PREDSTAVE 
(Ljubljana - Lutkovno gledališče) 
Izlet je organiziran po dogovoru s starši za otroke v starejših skupinah. 
Izvede se času veselega decembra v popoldanskem času v spremstvu staršev. 

Z IGRO V ANGLEŠČINO 
Staršem ponujamo možnost spoznavanja angleškega jezika za njihove 4-6 letne otroke na njim primeren način. 

ZAKLJUČNI IZLET 
Za otroke iz starejših skupin organiziramo kratek izlet s spoznavanjem širše okolice in prijetnimi doživetji. 
Otroke spremlja zadostno število vzgojiteljic in zunanjih sodelavcev. 

Šolski utrip

VRTEC BOVEC

Mala vas 121
5230 Bovec

PODRUŽNIČNA ŠOLA SOČA

Soča 28
5232 Soča

PODRUŽNIČNA ŠOLA IN VRTEC ŽAGA

Žaga 29
5224 Srpenica