Obvestila za učence in starše

28.03.2019
OŠ BOVEC / VRTEC BOVEC / PŠ SOČA / PŠ ŽAGA
21.03.2019
OŠ BOVEC
21.03.2019
OŠ BOVEC / PŠ SOČA / PŠ ŽAGA
05.03.2019
OŠ BOVEC / VRTEC BOVEC / PŠ SOČA / PŠ ŽAGA

Šolski utrip

OSNOVNA ŠOLA BOVEC

Trg golobarskih žrtev 17
5230 Bovec

VRTEC BOVEC

Mala vas 121
5230 Bovec

PODRUŽNIČNA ŠOLA SOČA

Soča 28
5232 Soča

PODRUŽNIČNA ŠOLA IN VRTEC ŽAGA

Žaga 29
5224 Srpenica