Informacije

Šolsko svetovalno službo opravlja Jožica Pretner, socialna pedagoginja.

Kontakt

e-pošta: jozica.pretner@guest.arnes.si


   VPIS V SREDNJE ŠOLE ZA Š. LETO 2020/21 – POMEMBNI DATUMI (NOVO)   

 

11.5.2020 – rok za oddajo Prijave v srednjo šolo

 

20.5.2020- javna objava stanja prijav na spletni strani MIZŠ

 

med 1.6. in 6.6. 2020- opravljanje preizkusov posebnih nadarjenosti, spretnosti in znanj ter opravljanje razgovorov s kandidati za vpis v športne oddelke gimnazij (nekatere SŠ pa bodo preizkuse oz. razgovore izvedle na daljavo tudi že v maju; o tem bodo prijavljeni kandidati pisno obveščeni)

 

do 16.6.2020 do 14. ure- morebitni prenosi prijav

 

26.6.2020 popoldan- javna objava omejitev vpisa na strani MIZŠ

 

med 30.6. in 6.7.2020- vpis oz. izvedba 1. kroga izbirnega postopka

 

do 9.7.2020 do 13. ure- prijava neizbranih v 1. krogu

 

do 16.7.2020 do 13. ure- vpis kandidatov v 2. krogu

 

do 31.8.2020 vpis na SŠ, ki imajo še prosta mesta

 

Več informacij najdete na spletni strani Ministrstva za šolstvo:

 

 

Šolski utrip

VRTEC BOVEC

Mala vas 121
5230 Bovec

PODRUŽNIČNA ŠOLA SOČA

Soča 28
5232 Soča

PODRUŽNIČNA ŠOLA IN VRTEC ŽAGA

Žaga 29
5224 Srpenica