Informacije

Šolsko svetovalno službo opravlja Jožica Pretner, socialna pedagoginja.

Kontakt

e-pošta: jozica.pretner@guest.arnes.si

 

Rokovnik vpisa v srednje šole za 2020/21

 •  objava RAZPISA ZA VPIS V SREDNJE ŠOLE 21.1.2020
 •  INFORMATIVNI DNEVI v srednjih šolah 14. in 15.2.2020
 •  Prijava za preizkus posebne nadarjenosti, znanja in spretnosti za tiste učence, ki se želijo vpisati v srednješolske programe, za katere je to posebni vpisni pogoj 4.3.2020
 •  Opravljanje preizkusov posebne nadarjenosti med 11. in 21.3.2020
 •  Uspešno opravljen preizkus posebne nadarjenosti je prvi pogoj za vpis na šolo
 •  Posredovanje potrdil o opravljenih preizkusih posebnih nadarjenosti do 26.3.2020
 •  rok za oddajo prijav na srednjo šolo je do 2.4.2020 (pišemo na šoli)
 • Javna objava številčnega stanja prijav 8.4.2020
 • Javna objava sprememb obsega  vpisa do 17.4.2020
 • Možnost prenašanja prijav do 23.4.2020
 • Javna objava omejitve vpisa do 22.5.2020
 • Obveščanje kandidatov o omejitvi vpisa 27.5.2020
 • Zaključek 9. razreda 15.6.2020, razdelitev spričeval
 • Prinašanje dokumentov na srednje šole in tudi vpis, kjer ni omejitve vpisa med 16. in 19.6.2020, izvedba 1. kroga izbirnega postopka

 

 

Dnevi odprtih vrat srednjih šol Severno primorske regije

 

Šolski utrip

VRTEC BOVEC

Mala vas 121
5230 Bovec

PODRUŽNIČNA ŠOLA SOČA

Soča 28
5232 Soča

PODRUŽNIČNA ŠOLA IN VRTEC ŽAGA

Žaga 29
5224 Srpenica