Izbirni predmeti

IZBIRNI PREDMETI  2020/21

Spoštovani starši in učenci!

V priponki Publikacija izbirni predmeti 20/21 je kratka predstavitev posameznih izbirnih predmetov, ki so jih učitelji ponudili za šolsko leto 2020/21.

Na prijavnicah so ponujeni izbirni predmeti, ki jih lahko izberete za posamezni razred. Izpolnete in vrnete razrednikom.

 

IZBIRNI PREDMETI v šolskem letu 2019/20

IZBIRNI PREDMET

Št. učencev

Učitelj

Št. skupin

IZ razredov

ure

Italijanščina 3

6

Maja Richter

1

9

2

Multimedija MME

17

Dejan Gaberšček

1

8

1

Nemščina 2 N2

12

Maja Mihelić

1

8,9

2

Novinarstvo

8

Polona Stergar

1

9

1

Računalniška omrežja ROM

19

Dejan Gaberšček

1

9

1

Likovno snovanje 1

18

Rutar Katja

1

7,8

1

Šport za sprostitev ŠSP

13

 Miha Kravanja/ Peter Vitez

1

7,8,9

1

Načini prehrane

13

 Tjaša Klinkon

1

7,8,9

1

Urejanje besedil UBE

16

Dejan Gaberšček

1

7

1

Nogomet

16

 Miha Kravanja

1

7,8,9

1

 

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI 4-6R

 

IZBIRNI PREDMET

Št. učencev

Učitelj

Št. skupin

ure

Računalništvo 2

28

Dejan Gaberšček

2

1

Likovna umetnost

12

Katja Rutar

1

1

         

VRTEC BOVEC

Mala vas 121
5230 Bovec

PODRUŽNIČNA ŠOLA SOČA

Soča 28
5232 Soča

PODRUŽNIČNA ŠOLA IN VRTEC ŽAGA

Žaga 29
5224 Srpenica