Izbirni predmeti

IZBIRNI PREDMETI  2021/22

Spoštovani starši in učenci!

V priponki Publikacija izbirni predmeti 21/22 je kratka predstavitev posameznih izbirnih predmetov, ki so jih učitelji ponudili za šolsko leto 2021/22.

Na prijavnicah so ponujeni izbirni predmeti, ki jih lahko izberete za posamezni razred. Izpolnete in vrnete razrednikom.

 

IZBIRNI PREDMETI v šolskem letu 2021/22

IZBIRNI PREDMET

Št. učencev

Učitelj

Št. skupin

IZ razredov

ure

Italijanščina 1

6

Maja Richter

1

9

2

Multimedija MME

17

Dejan Gaberšček

1

8

1

Nemščina 3 N2

12

Maja Mihelič

1

8,9

2

Nemščina 1 N2

8

Maja Mihelič

1

9

1

Računalniška omrežja ROM

19

Dejan Gaberšček

1

9

1

Likovno snovanje 3

18

Rutar Katja

1

7,8

1

Šport za zdravje ŠZZ

13

 Miha Kravanja

1

7,8,9

1

Odbojka

13

 Miha Kravanja/ Peter Vitez

2

7,8,9

1

Urejanje besedil UBE

16

Dejan Gaberšček

1

7

1

           

 

 

 

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI 4-6R

 

IZBIRNI PREDMET

Št. učencev

Učitelj

Št. skupin

ure

Računalništvo 

10

Dejan Gaberšček

1

1

Likovna umetnost

12

Katja Rutar

1

1

Tehnika 10 Iztok Kenda 1 1

Šolski utrip

VRTEC BOVEC

Mala vas 121
5230 Bovec

PODRUŽNIČNA ŠOLA SOČA

Soča 28
5232 Soča

PODRUŽNIČNA ŠOLA IN VRTEC ŽAGA

Žaga 29
5224 Srpenica