Izposoja

ČLANSTVO

Člani v šolski knjižnici so vsi učenci Osnovne šole Bovec s tem, ko so vpisani v našo šolo. Članske izkaznice ne potrebujejo.

Člani so lahko tudi vsi delavci šole, ki člani postanejo s prvo izposojo.

Članstvo je brezplačno.

IZPOSOJA

Knjižnično gradivo obsega v večini leposlovje za otroke in mladino. Na voljo so tudi poučne knjige.

Za strokovno delo učiteljev so na voljo priročniki s podoročja vzgoje in izobraževanja in sorodnih ved.

ROK IZPOSOJE

Prva triada: Praviloma učenece spodbujamo, da knjige vrnejo po enem tednu, posebej prvi razred, kjer je na voljo ena knjiga na teden in drugi razred, kjer sta na voljo dve knjigi na teden.

Druga in tretja triada: Rok izposoje je tri tedne, vendar ne zaračunavamo zamudnine. 

OSTALO GRADIVO

Na voljo za izposojo so tudi otroške in mladinske revije, nekaj dvd-jev s filmi ter nekaj glasbenih CD-jev.

Za uporabo v čitalnici je na voljo za izposojo 5 tablic. Tablice se uporabljajo kot dodatek k knjižnemu gradivu ali za brskanje po internetu za samostojno šolsko delo. Nasnemavanje in igranje igric  v času obiska čitalnice ni dovoljeno.

 

Šolski utrip

VRTEC BOVEC

Mala vas 121
5230 Bovec

PODRUŽNIČNA ŠOLA SOČA

Soča 28
5232 Soča

PODRUŽNIČNA ŠOLA IN VRTEC ŽAGA

Žaga 29
5224 Srpenica