Knjižnica

ČLANSTVO

Člani šolske knjižnice so vsi učenci, člani so lahko tudi učitelji in ostali delavci šole.  Članstvo je brezplačno.

Učenci si v šolski knjižnici izposojajo:

  • leposlovno gradivo,
  • strokovno gradivo za otroke in mladino, to so poljudne knjige o različnih področjih znanja, ki jih lahko uporabijo za pridobivanje znanja ali kot dodano gradivo pri pouku,
  • revije,
  • CD-je in DVD-je.

Ob koncu šolskega leta morajo učenci vrniti vse izposojeno gradivo. Poškodovano ali izgubljeno gradivo morajo primerno nadomestiti.

 

UČBENIŠKI SKLAD

V knjižnici si učenci sposodijo tudi gradivo iz učbeniškega sklada, ki ga ob koncu šolskega leta vrnejo.

 

DELOVNI ČAS KNJIŽNICE

Delovni čas knjižnice je pon, sre: 11.00-14.30; tor, čet: 7.00-14.30, pet: 9.25-14.00. Izposoja za učence poteka po naslednjem razporedu:

 

PONEDELJEK

TOREK

SREDA

ČETRTEK

PETEK

9.25-9.45

(glavni odmor)

 

Izposoja za vse učence

 

Izposoja za vse učence

Izposoja za vse učence

5. šolska ura

 

Izposoja za

4.

razred

Izposoja za

1.

razred

 

Izposoja za

2.

razred

6. šolska ura

 

Izposoja za

4. do 9. razred

 

 

Izposoja za

3. razred

Izposoja za

4. do 9. razred

Izposoja za

4. do 9. razred

13.00-13.20

(odmor za kosilo)

Izposoja za

4. do 9. razred

 

Izposoja za

4. do 9. razred

 

 

V času izposoje je odprta tudi čitalnica. Učenci lahko v knjižnici pregledujejo knjižno gradivo, revije, berejo ali izvajajo druge mirne/tihe dejavnosti.

KROŽKI V KNJIŽNICI

Pravljični krožek, 1. in 2. razred - torek, 13.10-13.40

PRAVILA OBNAŠANJA V ŠOLSKI KNJIŽNICI

V šolski knjižnici veljajo pravila šolskega hišnega reda.

PODATKI O KNJIŽNICI

Knjižničarka: Ida Šemrov

E – naslov: knj.osbovec(at)gmail.com

Telefon: 05 38 41 547

Šolski utrip

VRTEC BOVEC

Mala vas 121
5230 Bovec

PODRUŽNIČNA ŠOLA SOČA

Soča 28
5232 Soča

PODRUŽNIČNA ŠOLA IN VRTEC ŽAGA

Žaga 29
5224 Srpenica