Knjižnica

ČLANSTVO

Člani šolske knjižnice so vsi učenci, člani so lahko tudi učitelji in ostali delavci šole.  Članstvo je brezplačno.

Učenci si v šolski knjižnici izposojajo:

  • leposlovno gradivo,
  • strokovno gradivo za otroke in mladino, to so poljudne knjige o različnih področjih znanja, ki jih lahko uporabijo za pridobivanje znanja ali kot dodano gradivo pri pouku,
  • revije,
  • CD-je in DVD-je.

Ob koncu šolskega leta morajo učenci vrniti vse izposojeno gradivo. Poškodovano ali izgubljeno gradivo morajo primerno nadomestiti.

UČBENIŠKI SKLAD

V knjižnici si učenci sposodijo tudi gradivo iz učbeniškega sklada, ki ga ob koncu šolskega leta vrnejo.

DELOVNI ČAS KNJIŽNICE

Delovni čas knjižnice je torek, sreda, četrtek od 11h do 15h in petek od 7h do 15h razen drugo in četrto šolsko uro. Izposoja za učence poteka po naslednjem razporedu:

 

PONEDELJEK

TOREK

SREDA

ČETRTEK

PETEK

5. šolska ura

/

1. razred

/

/

2. razred

 

 

6. šolska ura

 

 

/

6. – 9. razred

3. razred

4. in 5. razred

6. – 9. razred

V času izposoje je odprta tudi čitalnica. Učenci lahko v knjižnici pregledujejo knjižno gradivo, revije, berejo ali izvajajo druge mirne/tihe dejavnosti.

KROŽKI V KNJIŽNICI

Pravljični krožek, 1. in 2. razred - ponedeljek 13.00-14.30.

PRAVILA OBNAŠANJA V ŠOLSKI KNJIŽNICI

V šolski knjižnici veljajo pravila šolskega hišnega reda.

PRILAGODITVE OB IZBRUHU COVID-19

V času prilagojenega izvajanja pouka zaradi COVID-19 je prilagojeno delovanje šolske knjižnice na naslednji način: 

  • Čitalnica je zaprta.
  • Učenci ustno zaprosijo knjižničarko za gradivo.
  • V izjemnih primerih lahko gre posamezen učenec med police. Vse gradivo, ki ga pregleduje gre v 1- dnevno karanteno ali se ga obriše z razkužilom.
  • Učencem razredne stopnje se v manjših skupinah dovoli med police, a gre vse obravnavano gradivo v karanteno.
  • Učenci predmetne stopnje so lahko največ trije v knjižnici.
  • Vse ostale dejavnosti za učence v knjižnici so omejene ali odpovedane (npr. knjižni kotiček)

 

PODATKI O KNJIŽNICI

Knjižničarka: Ida Šemrov

Občasano pomaga: Polona Stergar

E – naslov: knj.osbovec(at)gmail.com

Telefon: 05 38 41 547

Podvsebine

Šolski utrip

VRTEC BOVEC

Mala vas 121
5230 Bovec

PODRUŽNIČNA ŠOLA SOČA

Soča 28
5232 Soča

PODRUŽNIČNA ŠOLA IN VRTEC ŽAGA

Žaga 29
5224 Srpenica