MATEMATIKA

Pozdravljeni!

Vsem učencem in staršem želiva predvsem veliko zdravja. Takoj na drugem mestu je MATEMATIKA. Zato nekaj vaj za premagovanje dnevnega dolgočasja. Naloge bodo na spletni strani objavljene tedensko sproti. 

 

Teden 1 (od 16.3. do 22.3.)

Vaje ste dobili na listih (petek, 13.3.). Rešite vse vaje in preverite rešitve. V kolikor na listih ni dovolj prostora, naloge rešujte v zvezke. Vse naloge bo potrebno po prihodu v šolo oddati svojemu učitelju.


Teden 2  (od 23.3. do 29.3.)

a) Naredi naloge v priponki! Naloge lahko natisneš ali delaš v zvezek. V kolikor naloge ni mogoče rešiti na pamet, mora biti v zvezku napisan potek reševanja naloge.

- Odvisne spremenljivke

- Premo sorazmerje

- Obratno sorazmerje

- Obdelava podatkov (V kolikor nalog ne znate, imate na voljo pomoč učbenika na strani 132 do 137)

Rešitve vseh nalog so v priponki (Rešitve)

Vse naloge pregledamo v šoli.


Teden 3  (od 30.3. do 5.4.)

Naloge rešuješ po vrstnem redu tako, kot si sledijo!

a) Novo poglavje KROG IN DELI KROGA. V priponki Krog in deli kroga je napisana snov. Snov prepišeš v zvezek. Pazi - kroge rišemo s šestilom.

b) V priponki Krog in deli kroga - naloge so napisane naloge za utrjevanje snovi. Rešuješ na liste ali v zvezek.

c) Novo poglavje OBSEG KROGA. V priponki Obseg kroga prepiši snov (zanimivost lahko izpustiš) v zvezek. Lahko tudi natisneš in zalepiš. Zglede prepiši. Reši naloge iz učbenika (navodilo na listu,na koncu zgledov).

d) Reši naloge iz priponke Obseg kroga - naloge. Rešiš naloge od 1 do 7. Rešuješ na list ali v zvezek.


Teden 4 (od 6. do 12.)

Ni obvestil.


Razvedrilo: Matematični kenguru (neobvezni del, to še ne pomeni, da ne poizkusite)

Tekmovanje Mednarodni matematični Kenguru 2020 bi morali izvesti tretji četrtek v marcu (tj. 19. 3. 2020), a smo ga zaradi trenutnih zdravstvenih razmer prestavili za nedoločen čas.

Da bi čas do tekmovanja hitreje minil in da se boste učenci na tekmovanje lahko še bolje pripravili,
smo omogočili spletno reševanje nalog z nekaterih izmed preteklih tekmovanj Mednarodni matematični kenguru.

Spletna stran:
https://www.dmfa.si/Tekmovanja/Kenguru/SpletnoTekmovanje.aspx

 

V kolikor nimate kopiranih nalog, imate tehnične težave ali pa  kakršnakoli vprašanja, pišite na dejanbc@gmail.com ali marjeta.mrakic@gmail.com.

Marjeta in Dejan

Dodatna pomoč:

POZOR, v kolikor imate TEŽAVE

Drage učenke/dragi učenci,
smo študenti matematičnih smeri na Fakulteti za matematiko in fiziko v Ljubljani.
Ker smo se vsi skupaj znašli v neugodni situaciji in ker zna biti šolanje od doma za marsikoga težavno, vam nudimo brezplačno pomoč pri učenju matematike. Pomoč je namenjena predvsem tistim, ki imate pri matematiki težave in se snovi ne spete naučiti sami. Ker bomo pomoč nudili tudi gimnazijcem in osnovnošolcem iz drugih šol, nas prosim ne obremenjujte po nepotrebnem. Probleme poskusite najprej rešiti sami in se o njih pogovorite s sošolci ali domačimi. Če bodo po tem težave še vedno prisotne, pa rade volje pomagamo po svojih najboljših zmožnostih. Učenje bomo lahko izvajali individualno, v skupinah, po telefonu, zoomu, mailu ali fb chatu -- kot vam bo najbolj odgovarjalo. Glede terminov pa se bomo dogovarjali sproti, saj imamo tudi mi pouk ob različnih urah.

Lepo vas pozdravljamo,


Sara Bizjak // sarabizjak97@gmail.com // 031-321-406
Urša Blažič // ursa.blazic@gmail.com // 051-200-525
Maj Gaberšček // majbc1999@gmail.com // 070-411-612
Enej Kovač // enej.kovac@gmail.com // 041-239-829
Matevž Kusterle // matevz.kusterle@gmail.com // 041-260-929
Ines Sovdat // sovdat.ines@gmail.com // 051-727-601

Šolski utrip

VRTEC BOVEC

Mala vas 121
5230 Bovec

PODRUŽNIČNA ŠOLA SOČA

Soča 28
5232 Soča

PODRUŽNIČNA ŠOLA IN VRTEC ŽAGA

Žaga 29
5224 Srpenica