O vrtcu

ORGANIZACIJA IN POSLOVNI ČAS VRTCA

Vzgojno varstvena enota Bovec je organizacijska enota pri Osnovni šoli Bovec. Osnovna šola Bovec je javni vzgojno-izobraževalni zavod s sedežem v Bovcu. Ustanovila jo je Občina Bovec z Odlokom o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Bovec dne 16.07.1997.

V sestavi zavoda delujejo:
- centralna šola v Bovcu,
- dislociran oddelek OŠ v Soči in na Žagi
- organizacijska enota otroškega vrtca v Bovcu, z dislociranim oddelkom na Žagi;

V okviru organizacijske enote otroškega vrtca delujejo
- Vrtec Bovec, Mala vas 121, 5230 Bovec, tel. 05 38 96 072, mobitel: 031 602 047

Poslovni čas enote: 6.30 – 15.30

- Dislociran oddelek Žaga, Žaga 29, 5224 Srpenica, tel. 031 308 277
Poslovni čas oddelka: 6.30 – 15.30

Odgovorna oseba je ravnatelj OŠ Bovec Iztok Kenda.

Vrtec, kot enoto pri Osnovni šoli Bovec, poleg ravnatelja upravlja Svet šole Osnovne šole Bovec. Vrtec ima svojega predstavnika v svetu šole s strani staršev (Vesna Kovač) in s strani delavcev (Ana Mlekuž).

Za pedagoško vodenje vrtca je zadolžena Tina Gašperčič.

Vzgojno delo v oddelkih izvajajo vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic, kot so navedene v poglavju Delo strokovnih in drugih delavcev v vrtcu.

Upravne zadeve za VVE izvaja računovodstvo in tajništvo OŠ Bovec.

Tajnica: Ingrid Vujačić
Računovodja: Nada Mlekuž

Drugi strokovni delavci - delavci OŠ Bovec, ki dopolnjujejo pedagoško obveznost v VVE:
Svetovalna delavka: Ida Šemrov
Logopedinja: Manica Prelec
Mobilna rehabilitacijska specialna pedagoginja:
Katja Torkar
Tehnično osebje: Marko Komac – hišnik-vzdrževalec (šola in VVE)
Vladko Kenda – hišnik – vzdrževalec (šola in VVE) za polovični delovni čas
Tjaša Klinkon, nadomešča jo Ivana Obid – vodja šolske kuhinje
Zdenka Prezelj – čistilka, delavka v kuhinji
Nadja Hrovat, nadomešča jo Erika Kavčič – čistilka in gospodinja (šola v Soči)
Katarina Koren – gospodinja (šola in VVE na Žagi)

Prehrana

Za OŠ Bovec in VVE Bovec je v okviru zavoda organizirana priprava prehrane, ki ustreza otroškim potrebam. Nabava hrane pri najbližjih oz lokalnih distributerjih je skupna za vse šole. Hrana se kuha v šolski kuhinji in se dnevno vozi v VVE Bovec in dislocirani oddelek na Žagi. Vodja šolske kuhinje je učiteljica biologije in gospodinjstva Tjaša Klinkon, ki jo nadomešča Ivana Obid, dipl. sanitarna inženirka.
 

PROGRAMI VRTCA

Vrtec izvaja

a) celodnevni program, ki traja 9ur, se izvaja v oddelkih prvega in drugega starostnega obdobja

Program se izvaja dopoldne in obsega vzgojo, izobraževanje, varstvo in prehrano otrok.

Poldnevni program se izvaja, kadar je dovolj prijavljenih otrok za oblikovanje cele skupine v enem starostnem obdobju. V letošnjem šolskem letu ni dovolj prijavljenih otrok, zato se poldnevni program ne izvaja.

Vrtec tudi ne izvaja programov v vzgojnovarstvenih družinah .

Obratovalni dnevi vrtca

Vrtec je odprt ob delavnikih.
Ob sobotah, nedeljah in praznikih je vrtec zaprt.

Zunanji oddelek Žaga je zaprt v času vseh šolskih počitnic.
Otroci, ki potrebujejo varstvo, se v tem času vključijo v enoto Bovec.

V času jesenskih, božičnih, zimskih ali prvomajskih počitnic oziroma prostih dni med prazniki po šolskem koledarju, če se po anketi izkaže, da varstvo potrebuje manj kot polovica otrok ene skupine, upoštevajoč skupino z najnižjim številom otrok, se vrtec zapre v celoti.

V času poletnih počitnic, če je potreba po večjih popravilih/posegih in v času generalnega čiščenja (predzadnji teden v avgustu), bo vrtec v Bovcu zaprt, za vse otroke pa bo odprt oddelek na Žagi. 

 

PROJEKT "PRVA ZAPOSLITEV"

Sodelujemo v projektu »Prva zaposlitev«, ki ga financira Evropska unija

Namen projekta je, da mladim, brezposelnim izobraženim kadrom omogoči vključitev na trg dela z opravljanjem strokovnega izpita. Tako imamo zaposleno dodatno pomočnico vzgojiteljice, ki pomaga strokovnim delavkam in se hkrati usposablja, da bo po šestih mesecih lahko pristopila k opravljanju strokovnega izpita. Mladi delavki bomo omogočili vso mentorsko podporo, ki jo potrebuje, ter opravljanje nastopov v skupini, ki so pogoj za pristop k izpitu. Od nje pa se nadejamo, da nam bo v pomoč pri vzgojno-izobraževalnem delu, da bo s svojo prisotnostjo nudila več podpore in pomoči otrokom, da bo njihovo življenje in delo v vrtcu čim bolj varno, pestro in ustvarjalno.

Rezultat iskanja slik za evropska unija evropski socialni sklad logotip

Rezultat iskanja slik za republika slovenija ministrstvo za izobraževanje znanost kulturo in šport logotip

Šolski utrip

VRTEC BOVEC

Mala vas 121
5230 Bovec

PODRUŽNIČNA ŠOLA SOČA

Soča 28
5232 Soča

PODRUŽNIČNA ŠOLA IN VRTEC ŽAGA

Žaga 29
5224 Srpenica