O vrtcu

ORGANIZACIJA IN POSLOVNI ČAS VRTCA

Vzgojno varstvena enota Bovec je organizacijska enota pri Osnovni šoli Bovec.

V okviru organizacijske enote otroškega vrtca delujejo


- Vrtec Bovec, Mala vas 121, 5230 Bovec, tel. 05 38 96 072.

Telefonske številke za odjavo prisotnosti (prehrane): 05 38 96 072 (Bovec), 031 308 277 (Žaga).

Telefonski številki za nujna obvestila vzgojiteljicam: 

031 602 047 (Sončki, Polžki, Ježki),

041 366 359 (Žogice, Škratki). 

Poslovni čas enote: 6.30 – 15.30

- Dislociran oddelek Žaga, Žaga 29, 5224 Srpenica, tel. 031 308 277

Poslovni čas oddelka: 6.30 – 15.30

Odgovorna oseba je ravnateljica OŠ Bovec Denise Šuler Rutar.

Vrtec, kot enoto pri Osnovni šoli Bovec, poleg ravnatelja upravlja Svet šole Osnovne šole Bovec. Vrtec ima svojega predstavnika v svetu šole s strani staršev (Anka Madon) in s strani delavcev (Ana Mlekuž).

Vrtec vodi pomočnica ravnatelja za vrtec Ida Šemrov.

Vzgojno delo v oddelkih izvajajo vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic, kot so navedene v poglavju Delo strokovnih in drugih delavcev v vrtcu.

Upravne zadeve za VVE izvaja računovodstvo in tajništvo OŠ Bovec.

Prehrana

Za OŠ Bovec in VVE Bovec je v okviru zavoda organizirana priprava prehrane, ki ustreza otroškim potrebam. Nabava hrane pri najbližjih oz lokalnih distributerjih je skupna za vse šole. Hrana se kuha v šolski kuhinji in se dnevno vozi v VVE Bovec in dislocirani oddelek na Žagi. 

PROGRAMI VRTCA

Vrtec izvaja

a) Celodnevni program, ki traja 9ur, se izvaja v oddelkih prvega in drugega starostnega obdobja.

Program se izvaja dopoldne in obsega vzgojo, izobraževanje, varstvo in prehrano otrok.

b) Poldnevni program se izvaja, kadar je dovolj prijavljenih otrok za oblikovanje cele skupine v enem starostnem obdobju. V letošnjem šolskem letu ni dovolj prijavljenih otrok, zato se poldnevni program ne izvaja.

Vrtec tudi ne izvaja programov v vzgojnovarstvenih družinah .

OBRATOVALNI DNEVI VRTCA

Vrtec je odprt ob delavnikih.
Ob sobotah, nedeljah in praznikih je vrtec zaprt.

Zunanji oddelek Žaga je zaprt v času vseh šolskih počitnic.
Otroci, ki potrebujejo varstvo, se v tem času vključijo v enoto Bovec.

V času jesenskih, božičnih, zimskih ali prvomajskih počitnic oziroma prostih dni med prazniki po šolskem koledarju, če se po anketi izkaže, da varstvo potrebuje manj kot polovica otrok ene skupine, upoštevajoč skupino z najnižjim številom otrok, se vrtec zapre v celoti.

V času poletnih počitnic, če je potreba po večjih popravilih/posegih in v času generalnega čiščenja (22. 8. - 26. 8. 2022), bo vrtec v Bovcu zaprt, za vse otroke pa bo odprt oddelek na Žagi. 

 

 

Šolski utrip

VRTEC BOVEC

Mala vas 121
5230 Bovec

PODRUŽNIČNA ŠOLA SOČA

Soča 28
5232 Soča

PODRUŽNIČNA ŠOLA IN VRTEC ŽAGA

Žaga 29
5224 Srpenica