O vrtcu

Vzgojno varstvena enota Bovec je organizacijska enota pri Osnovni šoli Bovec.

Odgovorna oseba je ravnateljica OŠ Bovec Denise Šuler Rutar.

Vrtec, kot enoto pri Osnovni šoli Bovec, poleg ravnatelja, upravlja Svet šole Osnovne šole Bovec. Vrtec ima svojega predstavnika v svetu šole s strani staršev (Anka Madon) in s strani delavcev (Ana Mlekuž).

Vrtec vodi pomočnica ravnateljice za vrtec Mojca Klavžar.

Vzgojno delo v oddelkih izvajajo vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic.

Upravne zadeve za VVE izvaja računovodstvo in tajništvo OŠ Bovec.

 

 

Fotografije

Podvsebine

VRTEC BOVEC

Mala vas 121
5230 Bovec

PODRUŽNIČNA ŠOLA SOČA

Soča 28
5232 Soča

PODRUŽNIČNA ŠOLA IN VRTEC ŽAGA

Žaga 29
5224 Srpenica