Obrazci

Spoštovani starši!

Na tej strani najdete vpisni list, ki se ga izpolni za vpis v vrtec. Vpisni list lahko pošljete po pošti, priporočamo pa, da se za vpis oglasite v vrtcu, kjer boste na enem mestu dobili vse informacije v zvezi s postopki vpisa, potrebnimi dokumenti, z življenjem in bivanjem v vrtcu, plačilom in vsem, kar vas zanima.

Na tej strani je tudi obrazec za počitniško rezervacijo, ki jo lahko koristite kadarkoli med letom v trajanju največ treh mesecev. Počitniška rezervacija velja le za otroke s stalnim prebivališčem v Bovcu.

In še nekaj dodatnih informacij:

Določbe iz Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec (Ur. l. RS št.: 72/06 in 41/13):
Starši lahko izpišejo otroka iz vrtca na podlagi pisne izjave, ki jo osebno oddajo na upravi šole ali pošljejo po pošti najmanj 15 dni pred nameravanim izpisom. Izpis otroka iz vrtca je možen s 1. dnem v mesecu. Starši morajo pred izpisom poravnati vse obveznosti do vrtca.
Izpis za nazaj ni mogoč.
V kolikor želijo starši izpisanega otroka ponovno vključiti v vrtec, je postopek enak, kot za novo vpisane otroke.
Ponovna vključitev v vrtec ni možna prej, kot v 3 mesecih po izpisu.
Med šolskim letom otroka ni mogoče začasno izpisati iz zavoda.
Oddelek vrtca na Podružnični šoli Žaga se meseca julija in avgusta zapre. Za čas, ko je oddelek zaprt, se lahko otroke vključi v enoto vrtca v Bovcu.
Starši otrok, za katere je Občina Bovec po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa predšolske vzgoje v vrtcu, lahko uveljavljajo rezervacijo v naslednjih primerih:
zaradi počitniške odsotnosti otroka (velja tudi za enoto Žaga), in sicer za neprekinjeno odsotnost otroka v trajanju vsaj 30 koledarskih dni do največ 3 mesece. Starši so dolžni vrtcu napovedati otrokovo odsotnost najpozneje en teden pred prvim dnem odsotnosti. Starši plačajo rezervacijo v višini 20 % od plačila, ki jim je določeno z odločbo o višini plačila za program vrtca.

VRTEC BOVEC

Mala vas 121
5230 Bovec

PODRUŽNIČNA ŠOLA SOČA

Soča 28
5232 Soča

PODRUŽNIČNA ŠOLA IN VRTEC ŽAGA

Žaga 29
5224 Srpenica