Podaljšan čas obratovanja vrtca v juliju in avgustu 2022

13.06.2022
VRTEC BOVEC

Spoštovani starši!

Obveščamo vas, da je v juliju in avgustu 2022 spremenjen obratovalni čas vrtca in sicer je od 6. 30 do 16. ure.

Spremembo so predlagali starši. Na anketi je 19 staršev odgovorilo, da bi potrebovali podaljšan čas, zato smo predlog naslovili na Občino Bovec. Sklep o podaljšanem obratovalnem času je Občinski svet Občine Bovec potrdil na svoji seji dne 9. 6. 2022.

 

Šolski utrip

VRTEC BOVEC

Mala vas 121
5230 Bovec

PODRUŽNIČNA ŠOLA SOČA

Soča 28
5232 Soča

PODRUŽNIČNA ŠOLA IN VRTEC ŽAGA

Žaga 29
5224 Srpenica