Podaljšano bivanje

Urnik podaljšanega bivanja

URE

BOVEC 5-9

ŽAGA

SOČA

5

11.20 - 12.10

11.20 - 12.10

11.30 - 12.20

6

12.10 - 13.00

12.10 - 13.00

12.20 - 13.10

7

13.00 - 13.50

13.00 - 13.50

12.20 - 13.10

8

13.50 - 14.40

13.50 - 14.40

 

9

14.40 - 15.30

14.40 - 15.30

 

 

Hišni red v podaljšanem bivanju

 • Otroci bodo na interesno dejavnost v šoli lahko odhajali 5 minut pred začetkom, na dejavnost izven šole pa 10 minut pred začetkom.
 • Vozači, ki ne odhajajo na avtobus po rednem urniku, ampak izjemoma, morajo ravno tako prinesti pisno obvestilo staršev z njihovim podpisom.
 • Samo v nujnih primerih smo dosegljivi na tel. številki 051 302 613.
 • Starši morajo obvezno javiti učitelju podaljšanega bivanja, da so prišli po otroka.
 • Otroci naj imajo copate v podaljšanem bivanju. Ne zahtevamo posebnih copat za PB, vendar če bodo imeli otroci le ene copate, naj sami poskrbijo, da jih bodo imeli vedno s seboj.
 • Dejavnosti PB se odvijajo na prostem vsak dan, če je le mogoče. Prosimo starše, da so otroci primerno oblečeni in obuti tudi za mraz, veter ali sneg.
 • Prosimo, opozarjajte otroke, da poskrbijo za svoja oblačila in jih ne puščajo vsepovsod, saj jih s tem navajate na samostojnost.
 • Predviden čas za pisanje domače naloge v PB je maksimalno ena ura.
 • Otroci so sami odgovorni, da svoje obveznosti v tem času opravijo.
 • Starši preverite, če je ostalo kaj nedokončanega.
 • V tem času zahtevamo od otrok, da ne motijo ostalih otrok pri učenju in pisanju.
 • Učitelji podaljšanega bivanja otrokom pri domačih nalogah pomagamo in jih preverjamo, vendar ne prevzamemo odgovornosti, da je vse dokončano.
 • Učenci, posebno v prvem razredu, večkrat pozabijo zvezke ali šolske potrebščine v šoli. V času pisanja domačih nalog otrok ne bomo puščali v šolo po pozabljene potrebščine.
 • V PB bivanju ravno tako veljajo vsa pravila šolskega reda.

VRTEC BOVEC

Mala vas 121
5230 Bovec

PODRUŽNIČNA ŠOLA SOČA

Soča 28
5232 Soča

PODRUŽNIČNA ŠOLA IN VRTEC ŽAGA

Žaga 29
5224 Srpenica