Podaljšano bivanje

Urnik podaljšanega bivanja

URE

BOVEC 5-9

ŽAGA

SOČA

5

11.20 - 12.10

11.15 - 12.05

11.30 - 12.20

6

12.10 - 13.00

12.05 - 12.55

12.20 - 13.10

7

13.00 - 13.50

12.55 - 13.25

13.10 - 14.00

8

13.50 - 14.40

 

 

9

14.40 - 15.30

 

 

 

Hišni red v podaljšanem bivanju

 

 • Podaljšano bivanje poteka po matičnih učilnicah. Ob prevzemu otrok uporabite domofon pri stranskem vhodu.
 • Vsako spremembo sporočite s pisnim obvestilom, z vašim podpisom.
 • Vozači, ki ne odhajajo na avtobus po rednem urniku, ampak izjemoma, morajo ravno tako prinesti pisno obvestilo staršev z njihovim podpisom.
 • V nujnih primerih smo dosegljivi na tel. številki 051 302 613.
 • Starši morajo obvezno javiti učitelju podaljšanega bivanja, da so prišli po otroka.
 • Dejavnosti PB se odvijajo na prostem vsak dan, če je le mogoče. Otroci naj so primerno oblečeni in obuti tudi za mraz, veter ali sneg.
 • Predviden čas za pisanje domače naloge v PB je maksimalno ena ura (14.00-15.00).
 • Otroci so sami odgovorni, da svoje obveznosti v tem času opravijo.
 • Starši preverite, če je ostalo kaj nedokončanega.
 • V tem času zahtevamo od otrok, da ne motijo ostalih otrok pri učenju in pisanju.
 • Učitelji podaljšanega bivanja otrokom pri domačih nalogah pomagamo in jih preverjamo, vendar ne prevzamemo odgovornosti, da je vse dokončano.
 • V PB bivanju ravno tako veljajo vsa pravila šolskega reda.

VRTEC BOVEC

Mala vas 121
5230 Bovec

PODRUŽNIČNA ŠOLA SOČA

Soča 28
5232 Soča

PODRUŽNIČNA ŠOLA IN VRTEC ŽAGA

Žaga 29
5224 Srpenica