Podružnice

PODRUŽNIČNA ŠOLA IN VRTEC ŽAGA

Prva šola je na Žagi odprla svoja vrata leta 1891. Imenovala se je »Ljudska šola«. Po priključitvi naših krajev Italiji, so jo najprej preimenovali v »Scuola popolare di Saga«. Med 2. svetovno vojno je bila oktobra 1943 leta zaradi bombardiranja Žage porušena tudi šola. Leta 1948 je bila zgrajena nova šola »Državna osnovna šola Žaga«. 
Leta 1976 je majski rušilni potres povzročil na zgradbi šole tako hude poškodbe, da za učence in zaposlene ni bila več varna. 
Leta 1977 je vrata odprla nova montažna šola. Z novozgrajeno šolo so bile izpolnjene možnosti za uvedbo celodnevne osnovne šole. 
Zaradi dotrajanosti in toplotnih izgub, se je montažni objekt porušil. 
Novozgrajena šola je za učence odprla vrata februarja 2014. 
Moderni objekt gosti dva oddelka šole in vrtec. 

Podružnična šola Žaga 
Žaga 25 
5224 Srpenica 

telefon: 
05 38 41 553

PODRUŽNIČNA ŠOLA SOČA

Šola v Soči ponosno stoji sredi vasi, lahko bi pripomnili, da skriva svoja leta. V njej že stoletje in več nabirajo znanje, izkušnje ter oblikujejo vrednote otroci iz Lepene, Soče in Trente. Začetki organiziranega pouka segajo daleč nazaj, v leto 1883. Skozi dolgo zgodovino šola v Soči skoraj ni menjala svoje zunanje podobe, čeprav je kljubovala vojnam, reformam, naravnim nesrečam. Šola v Soči je edina šola, ki se nahaja v območju Triglavskega narodnega parka.

V Podružnični šoli v Soči že sedmo leto izvajamo nadstandardni program, pri realizaciji vzgojno-izobraževalnega dela sodelujejo zunanji sodelavci s področja naravoslovja in športa (TNP idr.)

Na šoli potekajo športno-naravoslovni tabori, veliko dni pa pouk izvedemo v naravi, ob različnih dejavnostih.

Podružnična šola Soča 
Soča 28 
5232 Soča 

telefon:
05 38 89 526

Fotografije

Šolski utrip

VRTEC BOVEC

Mala vas 121
5230 Bovec

PODRUŽNIČNA ŠOLA SOČA

Soča 28
5232 Soča

PODRUŽNIČNA ŠOLA IN VRTEC ŽAGA

Žaga 29
5224 Srpenica