Politika zasebnosti šole

V skladu z določilom 37. člena Uredbe EU 2016/679 Evropskega parlamenta in sveta z dne 27. aprila 2016 smo za pooblaščeno osebo za varstvo podatkov imenovali družbo:DATAINFO.SI, d.o.o.Tržaška cesta 85, SI-2000 Mariborwww.datainfo.sie-pošta: dpo@datainfo.sitelefon: +386 (0) 2 620 4 300

Šolski utrip

VRTEC BOVEC

Mala vas 121
5230 Bovec

PODRUŽNIČNA ŠOLA SOČA

Soča 28
5232 Soča

PODRUŽNIČNA ŠOLA IN VRTEC ŽAGA

Žaga 29
5224 Srpenica