Poslovni čas

Vrtec pri OŠ Bovec

Mala vas 121, 5230 Bovec

Poslovni čas enote: 6.30 – 16.30

 

Dislociran oddelek Žaga, Žaga 29, 5224 Srpenica

Poslovni čas oddelka: 7.00 – 15.30

OBRATOVALNI DNEVI VRTCA

Vrtec je odprt ob delavnikih.
Ob sobotah, nedeljah in praznikih je vrtec zaprt.

Zunanji oddelek Žaga je zaprt v času vseh šolskih počitnic.
Otroci, ki potrebujejo varstvo, se v tem času vključijo v enoto Bovec.

V času jesenskih, božičnih, zimskih ali prvomajskih počitnic oziroma prostih dni med prazniki po šolskem koledarju, če se po anketi izkaže, da varstvo potrebuje manj kot polovica otrok ene skupine, upoštevajoč skupino z najnižjim številom otrok, se vrtec zapre v celoti.

V času poletnih počitnic, ko je potreba po večjih popravilih ter posegih in v času generalnega čiščenja, bo vrtec v Bovcu zaprt, za vse otroke pa bo odprt oddelek na Žagi. 

Šolski utrip

VRTEC BOVEC

Mala vas 121
5230 Bovec

PODRUŽNIČNA ŠOLA SOČA

Soča 28
5232 Soča

PODRUŽNIČNA ŠOLA IN VRTEC ŽAGA

Žaga 29
5224 Srpenica