Skupina za prehrano

Člani skupine za šolsko prehrano

Marija Kravanja, 
Jana Čopi, 
Ida Šemrov 
Nika Vučič 
Valentina Marovt, 
Davor Andabaka, 
Maja Zorč, 
Tomaž Sovdat 
Alenka Žagar 
Nina Čopi 
Uroš Melinc- Marka 
Nuša Kravanja 

 

Naloge skupine

 

  • daje mnenja in predloge pri organizaciji šolske prehrane, 
  • pripravi vzorce obrazcev za preverjanje stopnje zadovoljstva učencev s šolsko prehrano, 
  • obravnava predloge in pripombe učencev oziroma staršev, 
  • vsaj enkrat med šolskim letom preverja stopnjo zadovoljstva učencev in staršev s šolsko prehrano in izvajanje dejavnosti, s katerimi spodbuja kulturo prehranjevanja, 
  • spremlja odnos učencev do prehrane, 
  • obvešča starše in učence v zvezi z aktivnostmi zavoda v zvezi s prehrano 
  • druge dogovorjene naloge. 

Šolski utrip

VRTEC BOVEC

Mala vas 121
5230 Bovec

PODRUŽNIČNA ŠOLA SOČA

Soča 28
5232 Soča

PODRUŽNIČNA ŠOLA IN VRTEC ŽAGA

Žaga 29
5224 Srpenica