Skupina za prehrano

Člani skupine za šolsko prehrano

Marija Kravanja, 
Nada Mlekuž,
Nika Vučič,
Valentina Marovt, 
Tanja Fratnik,  
Natalija Papež,
Anka Madon in
Tea Marmilić.

 

Naloge skupine

 

  • daje mnenja in predloge pri organizaciji šolske prehrane, 
  • pripravi vzorce obrazcev za preverjanje stopnje zadovoljstva učencev s šolsko prehrano, 
  • obravnava predloge in pripombe učencev oziroma staršev, 
  • vsaj enkrat med šolskim letom preverja stopnjo zadovoljstva učencev in staršev s šolsko prehrano in izvajanje dejavnosti, s katerimi spodbuja kulturo prehranjevanja, 
  • spremlja odnos učencev do prehrane, 
  • obvešča starše in učence v zvezi z aktivnostmi zavoda v zvezi s prehrano,
  • druge naloge po dogovoru. 

Podvsebine

Šolski utrip

VRTEC BOVEC

Mala vas 121
5230 Bovec

PODRUŽNIČNA ŠOLA SOČA

Soča 28
5232 Soča

PODRUŽNIČNA ŠOLA IN VRTEC ŽAGA

Žaga 29
5224 Srpenica