Skupine se predstavimo

BALONČKI - oddelek na Žagi

Polovični kombiniran oddelek – 7 otrok

Vzgojiteljica: Ana Marija Krč Mohar

Pomočnica vzgojiteljice: Sanja Mikič

Prosta mesta: 2

SONČKI

Heterogen oddelek 1. starostno obdobje – 10 otrok

Vzgojiteljica: Olga Mlekuž

Pomočnica vzgojiteljice: Mateja Kravanja

Prosta mesta: 0

POLŽKI

Homogen oddelek 1. starostno obdobje – 10 otrok

Vzgojiteljica: Deana Kravanja

Pomočnica vzgojiteljice: Nika Vučič

Prosta mesta: 0

JEŽKI

Homogen oddelek 2. starostno obdobje – 15 otrok

Vzgojiteljica: Renata Mlekuž

Pomočnica vzgojiteljice: Tanja Fratnik

Prosta mesta: 3

ŠKRATKI

Heterogen oddelek 2. starostno obdobje – 21 otrok

Vzgojiteljica: Sandra Kverh

Pomočnica vzgojiteljice: Ana Mlekuž

Prosta mesta: 0

Šolski utrip

VRTEC BOVEC

Mala vas 121
5230 Bovec

PODRUŽNIČNA ŠOLA SOČA

Soča 28
5232 Soča

PODRUŽNIČNA ŠOLA IN VRTEC ŽAGA

Žaga 29
5224 Srpenica