Šolski sklad

Šolski sklad

 

Predstavitev

 

Šolski sklad OŠ Bovec upravlja upravni odbor, ki ga sestavljajo trije predstavniki zavoda in štirje predstavniki staršev. S šolskim letom 2020/21 je začel delovati nov upravni odbor, katerega predsednica je Tjaša Kranjc Trebše. Sklad deluje s pomočjo prispevkov staršev in donatorjev. Sredstva zbiramo tudi z zbiranjem različnih odpadnih materialov, kartuš in organizacijo različnih dobrodelnih

dogodkov.

 

Namen sklada

 

Z zbranimi sredstvi sofinanciramo številne dejavnosti za učence naše šole:

  • sofinanciranje dejavnosti posameznega učenca, razreda ali oddelka, ki niso sestavni del obveznega izobraževalnega programa oziroma se ne financirajo iz javnih sredstev (izleti, tabori, udeležba na tekmovanjih, lutkovne in gledališke predstave, okrogle mize …),
  • nagrajevanje (praktične nagrade) posameznih učencev ali skupin učencev za izjemne dosežke na različnih področjih dela,
  • sofinanciranje raziskovalne in projektne dejavnosti učencev na šoli,
  • pomoč pri nakupu nadstandardne opreme,
  • pomoč učencem iz socialno šibkejšega okolja,
  • enkratna pomoč učencem pri nepredvidenih dogodkih (naravne in ostale nesreče).

 

Kako uveljavljati pomoč iz šolskega sklada?

 

Sredstva iz šolskega sklada lahko pridobite na podlagi Vloge za dodelitev subvencije iz šolskega sklada. Obrazec se pridobi na spletni strani OŠ Bovec pod zavihkom Svetovalna služba, pri socialni

pedagoginji ali pri razredniku/čarki.

O porabi denarja, zbranega v šolskem skladu, na podlagi Pravilnika o subvencioniranju in Pravilnika o spremembi tega pravilnika, odloča upravni odbor sklada, ki skrbi, da so vsa sredstva porabljena skladno s sklepi in pravili. Enkrat letno obravnava poročilo šolskega sklada tudi svet zavoda. Šolski sklad ima svoja Pravila.

 

Podprite nas

 

Brez velikih besed bi Vas srčno radi spodbudili, da bi tudi Vi prispevali v Sklad OŠ Bovec.

Vsi tisti, ki bi želeli podpreti Šolski sklad z donacijo, lahko prostovoljni prispevek nakažete na namenski račun šolskega sklada. Za donacije se Vam že vnaprej iskreno zahvaljujemo.

 

Podatki za nakazilo:

TRR: SI56 0120 6603 064 4695

namen: Donacija šolski sklad

VRTEC BOVEC

Mala vas 121
5230 Bovec

PODRUŽNIČNA ŠOLA SOČA

Soča 28
5232 Soča

PODRUŽNIČNA ŠOLA IN VRTEC ŽAGA

Žaga 29
5224 Srpenica