Drugošolci in Naša mala knjižnica

23.01.2023
OŠ BOVEC

Tudi v tem šolskem letu učenca in učenke 2. razreda OŠ Bovec marljivo sodelujejo pri projektu Naša mala knjižnica, ki je namenjen promociji bralne kulture.

Po prebrani knjigi Nevidna hiša so otroci ustvarili hišni potopis.Pri tem so sodelovali prav vsi učenci in se po najboljših močeh potrudili pri zapisu besedil in ustvarjanju risbic. 

Njihov trud so opazili tudi na uredništvu Naše male knjižnice in naše šolarje nagradili s knjižno nagrado ter spodbudnimi besedami.

Fotografije

VRTEC BOVEC

Mala vas 121
5230 Bovec

PODRUŽNIČNA ŠOLA SOČA

Soča 28
5232 Soča

PODRUŽNIČNA ŠOLA IN VRTEC ŽAGA

Žaga 29
5224 Srpenica