OBISK POLICISTA IN REDARJA NA PODRUŽNIČNI ŠOLI V SOČI

14.09.2023
PŠ SOČA

V petek, 8. 9. 2023, je učence Podružnične šole Soča obiskal policist. Učencem je predstavil varno pot v šolo in jih opozoril na kaj morajo biti pozorni kot udeleženci v prometu. Sprehodili smo se do avtobusne postaje v Soči. Tam so učenci, na preglednem mestu, eden po eden, samostojno prečkali cesto.

V sredo, 13. 9. 2023, pa nas je obiskal še redar. Učencem je predstavil pomen prometnih znakov. S seboj je prinesel didaktični semafor in prometne znake, le ti so bili učencem zelo všeč. Ker je biti viden v prometu zelo pomembno, je učencem prinesel odsevna telesa in poučne prometne zgibanke. Učenci so kresničko ali odsevni obesek namestili na šolsko torbo. 

Žanin J. Vattovaz

Fotografije

Šolski utrip

VRTEC BOVEC

Mala vas 121
5230 Bovec

PODRUŽNIČNA ŠOLA SOČA

Soča 28
5232 Soča

PODRUŽNIČNA ŠOLA IN VRTEC ŽAGA

Žaga 29
5224 Srpenica