Splošno o prehrani

Šolsko prehrano ureja Zakon o šolski prehrani (Ur. 1. RS, št. 43/2010). Šola je kot vzgojno-izobraževalni zavod dolžna upoštevati doložbo zakona o šolski prehrani, da se pri organizaciji šolske prehrane upoštevajo Smernice za prehranjevanje v vzgojno-izobraževalnih zavodih. Naša kuhinja dnevno nudi dopoldansko malico, kosilo in popoldansko malico. Vsi obroki so sveže pripravljeni in v skladu z normativi in smernicami zdravega prehranjevanja. V sklopu šolske prehrane želimo doseči predvsem naslednje cilje:

  • zagotoviti kakovostno šolsko prehrano, s katero se vpliva na optimalni razvoj učencev,
  • razvijati zavest o zdravi prehrani in kulturi prehranjevanja,
  • vzgajati in izobraževati za odgovoren odnos do sebe, svojega zdravja, okolja ter za odgovorno ravnanje s hrano.

ODJAVLJANJE MALIC IN KOSIL 

V primeru odsotnosti je potrebno šolsko prehrano odjaviti. Posamezni obrok je pravočasno odjavljen, če se ga odjavi en dan prej ali tekoči dan do 8. ure zjutraj. Odjavo v kuhinjo se lahko sporoči:

  • preko sms sporočila na telefonsko številko: 051 486 663
  • e-maila: kuhinjaosbovec@gmail.com
  • na telefonsko številko: 05-3841543

Šolsko prehrano je potrebno odjaviti tudi v primeru, da ima učenec malico v celoti subvencionirano. Subvencija velja le za dneve prisotnosti, zato je za neodjavljene obroke v dnevih odsotnosti potrebno plačati polno ceno.
 

CENE OBROKOV 

  • Dopoldanska malica: 0,90 EUR 
  • Kosilo za učence od 1. do 4. razred: 2,95 EUR 
  • Kosilo za učence od 5. do 9. razred: 3,20 EUR
  • Kosilo CSOD 5,50 EUR 

DIETNA PREHRANA

Če ima učenec predpisno dieto je potrebno vodnji šolske prehrane oddati vlogo za zagotovitev dietne prehrane. Vlogi je potrebno priložiti zdravniško potrdilo z navodili za prehrano. Več v priponkah.

 

VRTEC BOVEC

Mala vas 121
5230 Bovec

PODRUŽNIČNA ŠOLA SOČA

Soča 28
5232 Soča

PODRUŽNIČNA ŠOLA IN VRTEC ŽAGA

Žaga 29
5224 Srpenica