Stiki z učitelji

POGOVORNE URE

Skupne pogovorne ure so drugi delovni torek v mesecu, od 15. do 16. ure (po potrebi tudi dlje) na centralni šoli.

Na PŠ Žaga so skupne pogovorne ure drugi delovni torek v mesecu od 15h dalje.
Na PŠ Soča so skupne pogovorne ure prvi delovni ponedeljek v mesecu od 12. do 17. ure.
 

UČITELJI

Čelestina Kranjc - učiteljica 3.b, 4.b razreda Žaga 
Dopoldanske pogovorne ure: četrtek 10.30-11.15 ali po dogovoru s starši (3., 4. razred)
e-pošta: celestina.kranjc@gmail.com

Dejan Gaberšček - Matematika, Fizika, Računalništvo (izbirni predmet) 
Dopoldanske pogovorne ure: torek 10.35 – 11.20 (zbornica)
e-pošta: dejanbc@gmail.com

Denise Šuler Rutar - Zgodovina
Dopoldanske pogovorne ure: sreda 9435 – 10.30 (zgodovina)
e-pošta: denise.suler@gmail.com

Andreja Šulin - učiteljica 1.a razreda Bovec
Dopoldanske pogovorne ure: četrtek 11.20 - 12.10 (kabinet nasproti računalniške učilnice)
e-pošta: andreja.sulin@gmail.com

Tatjana Kašca - učiteljica 2.a razreda Bovec
Dopoldanske pogovorne ure: sreda 9.45 - 10.30 (kabinet)
e-pošta: tatjana.kasca@gmail.com

Vanja Šuler - učiteljica 3.a razreda Bovec
Dopoldanske pogovorne ure: petek 9.45 - 10.30 (3. razred)
e-pošta: vanja.bovec@gmail.com

Katja Rutar - Likovna umetnost, Likovno snovanje (izbirni predmet), Podaljšano bivanje
Dopoldanske pogovorne ure: četrtek 9.45 – 10.30 (likovna umetnost)
e-pošta: katjaruta@gmail.com

Ida Šemrov - Podaljšano bivanje, knjižničarka 
Dopoldanske pogovorne ure: petek 9.45 – 10.30 (knjižnica)
e-pošta: ida.semrov@guest.arnes.si

Jožica Kravanja - učiteljica 4.a razreda Bovec 
Dopoldanske pogovorne ure: četrtek od 8.40 - 9.25 (4. razred)
e-pošta: 4.razred.ošbovec@gmail.com

Kristina Krivec - Angleščina
Dopoldanske pogovorne ure: torek 9.45 – 10.30 (angleščina)
e-pošta: krivec.kristina@gmail.com

Marjeta Mrakič - Matematika, Fizika, Podaljšano bivanje 
Dopoldanske pogovorne ure: sreda 10.35 – 11.20 (fizika)
e-pošta: marjeta.mrakic@gmail.com

Marijana Bon - Slovenščina 
Dopoldanske pogovorne ure: sreda 10.35 – 11.20 (slovenščina)
e-pošta: marijana.bon@gmail.com

Marija Kravanja - učiteljica 1.c, 2.c, 3.c, 4.c razreda Soča 
Dopoldanske pogovorne ure: ponedeljek 12.30-13.30  (PŠ Soča)
e-pošta: marija.kravanja@siol.net

Mojca Ostan - učiteljica 5.a razreda Bovec 
Dopoldanske pogovorne ure: petek 8.40 - 9.25 (5. razred)
e-pošta: mojca.ostan@guest.arnes.si

Peter Vitez - šport, gibanje, izbirni predmeti šport 
Dopoldanske pogovorne ure: petek 10.35 – 11.20 (zbornica)
e-pošta: peter.vitez@hotmail.com 

Slavko Tuka - Geografija, Podaljšano bivanje 
Dopoldanske pogovorne ure: četrtek: 10.35 - 11.20
e-pošta: slavko.tuka.kd@gmail.com

Tijana Kostreš - Angleščina
Dopoldanske pogovorne ure: ponedeljek 7.50 - 8.35 (mala angleščina)
e-pošta: tijanakostres@gmail.com

Miha Kravanja - Šport, Izbirni predmet Nogomet, Vrtnarski krožek, Izbirni predmet Šport za zdravje in Šport za sprostitev
Dopoldanske pogovorne ure: ponedeljek 9.45 – 10.30 (zbornica)
e-pošta: kravanja.miha@gmail.com

Lana Lovre - Glasbena umetnost, Podaljšano bivanje 
Dopoldanske pogovorne ure: torek 9.45 – 10.25 (likovna umetnost)
e-pošta: lana.lovre@guest.arnes.si

Vera Kranjc - učiteljica 1.b, 2.b razreda Žaga 
Dopoldanske pogovorne ure: torek 7.50 – 8.35 ali po dogovoru s starši (1.,2. razred)
e-pošta: vera.kranjc17@gmail.com

Daša Mlakar Komac - drugi učitelj v 1. razredu, Podaljšano bivanje 
Dopoldanske pogovorne ure: ponedeljek 9.45 - 10.30 (kabinet)
e-pošta: dasamlakar@gmail.com

Majda Skok - Matematika, Tehnika in tehnologija 
Dopoldanske pogovorne ure: sreda 8.40 – 9.25 (tehnika)
e-pošta:

Maja Richter - Nemščina 1 (izbirni predmet), Nemščina 3 (izbirni predmet), Italijanščina 1 (izbirni predmet)
Dopoldanske pogovorne ure: po dogovoru 
e-pošta: richter.maja@gmail.com

Tjaša Klinkon - Naravoslovje, Biologija, organizator šolske prehrane, Kuharski krožek
Dopoldanske pogovorne ure: po dogovoru
e-pošta:

Mirjam Bizjak - Naravoslovje, Biologija, Kemija
Dopoldanske pogovorne ure: torek 8.40 - 9.25
e-pošta: mirjam.bizjak@gmail.com

Žanin Vattovaz - Gospodinjstvo - 6. razred, Podaljšano bivanje
Dopoldanske pogovorne ure: sreda 11.20 – 12.10 (zbornica)
e-pošta: zanin.j.vattovaz@gmail.com

Šolski utrip

VRTEC BOVEC

Mala vas 121
5230 Bovec

PODRUŽNIČNA ŠOLA SOČA

Soča 28
5232 Soča

PODRUŽNIČNA ŠOLA IN VRTEC ŽAGA

Žaga 29
5224 Srpenica