Svet staršev

ČLANSTVO SVETA STARŠEV ŠOLSKO LETO 2021/2022

Bovec 

1.a Denis Mlekuž
2.a Aleksander Tapaj
3.a Martina Kenda
4.a Katarina Florjančič
5.a Vesna Ozebek
6.a Polona Bizjak
7.a  Valentina Marovt
8.a Erik Cuder
9.a Tina Fratina Žagar

Žaga

1., 3. r Urban Škander
4.,5.r. Vesna Trebše

Soča

3., 4., 5. r. Ana ZornikVRTEC BOVEC

“Sončki” Polona Peternelj
“Polžki” Mateja Tutin

“Ježki” Katja Pavlinek
“Žogice” Monika Omerović
“Škratki” Anka MadonVRTEC ŽAGA

"Balončki” Katarina Žagar

Podvsebine

Šolski utrip

VRTEC BOVEC

Mala vas 121
5230 Bovec

PODRUŽNIČNA ŠOLA SOČA

Soča 28
5232 Soča

PODRUŽNIČNA ŠOLA IN VRTEC ŽAGA

Žaga 29
5224 Srpenica