Svet staršev

ČLANSTVO SVETA STARŠEV ŠOLSKO LETO 2020/2021

Bovec 

1.a Aleksander Tapaj
2.a Martina Kenda
3.a Martina Berginc
4.a Vesna Kovač
5.a Alenka Čopi
6.a Tjaša Kranjc Trebše
7.a  Erik Cuder
8.a Tina Fratina Žagar
9.a Martina Zorč Melinc

Žaga

2.,3.r. Mitja Miklavič
4.,5.r. Urban Škander

Soča

2.,3.,4.,5.r. Ana ZornikVRTEC BOVEC

“Sončki” Nataša Hrabar
“Polžki” Nika Zornik Štulc

“Ježki” Mateja Rot
“Žogice” Anka Madon
“Škratki” Petra WojčickiVRTEC ŽAGA

"Balončki” Andrea Berginc

Podvsebine

VRTEC BOVEC

Mala vas 121
5230 Bovec

PODRUŽNIČNA ŠOLA SOČA

Soča 28
5232 Soča

PODRUŽNIČNA ŠOLA IN VRTEC ŽAGA

Žaga 29
5224 Srpenica