Svet staršev

ČLANSTVO SVETA STARŠEV ŠOLSKO LETO 2018/2019

Bovec 

1.a Valentina Marovt / Tatjana Kravanja 
2.a Vesna Kovač / Natalija Papež 
3.a Cecilija Avsenik / Anita Klavora 
4.a Klemen Bradaškija / Martina Berginc 
5.a Erik Cuder / Jasmina Rot 
6.a Petra Benedejčič / Andrejka Jakopič
7.a Barbara Černuta / Maja Hrovat 
8.a Martina Zalar / Polona Zorč 
9.a Tina Fratina Žagar / Iris Klavora Kapun

Žaga

1.,2.r. Erika Šulin / Vesna Trebše 
3.,4.r. Tjaša Kranjc Trebše / Lea Sovdat 

Soča

1.,2.,3.,4.r. Ksenija Krivec Komac / Matej Trunk VRTEC BOVEC

“Miške” Monika Omerovič / Mateja Rot 
“Polžki” Petra Wojčicki Matijevič 
“Ježki” Mariza Kragelj / Komac Dragana Stankovič 
“Žogice” Martina Mlekuž / Vladimir Vatralj 
“Škratki” Martina Kenda / Ana Trnkoczy VRTEC ŽAGA

"Balončki” Andraž Istenič / Andrea Berginc 

Podvsebine

Šolski utrip

VRTEC BOVEC

Mala vas 121
5230 Bovec

PODRUŽNIČNA ŠOLA SOČA

Soča 28
5232 Soča

PODRUŽNIČNA ŠOLA IN VRTEC ŽAGA

Žaga 29
5224 Srpenica