Svet staršev

Za organizirano uresničevanje interesov staršev se vsako leto oblikuje svet staršev. Svet staršev sestavljajo izmed staršev izvoljeni predstavniki vsakega oddelka. Oddelek lahko določi tudi namestnika predstavnika, ki ga zastopa v času opravičene odsotnosti predstavnika oddelka.

V šolskem letu 2022/23 so člani Sveta staršev:
- skupina “Sončki”: Martina Mlekuž
- skupina “Polžki”: Polona Petrenelj
- skupina “Ježki”: Mateja Tutin Smodiš
- skupina “Škratki”: Anka Madon
- skupina “Balončki”: Katarina Žagar

Predsednica Sveta staršev: Anka Madon

Šolski utrip

VRTEC BOVEC

Mala vas 121
5230 Bovec

PODRUŽNIČNA ŠOLA SOČA

Soča 28
5232 Soča

PODRUŽNIČNA ŠOLA IN VRTEC ŽAGA

Žaga 29
5224 Srpenica