Svet staršev OŠ Bovec

ČLANSTVO SVETA STARŠEV ŠOLSKO LETO 2022/2023

Bovec 

1.a Petra Wojčicki
2.a Nikita Kverh
3.a Martina Mlekuž
4.a Martina Kenda
5.a Mateja Skok Kavs
6.a Vesna Ozebek
7.a  Polona Bizjak
8.a Melita Žagar
9.a Erik Cuder

Žaga

1., 2. r. Špela Mlekuž


4., 5.r. Erika Šulin

Soča

1., 3. r. Ana Zornik

4., 5. r. Ana ZornikVRTEC BOVEC

“Sončki” Martina Mlekuž
“Polžki” Polona Peternelj

“Ježki” Mateja Tutin Smodiš
“Žogice” Monika Omerović
“Škratki” Anka MadonVRTEC ŽAGA

"Balončki” Katarina Žagar

Podvsebine

Šolski utrip

VRTEC BOVEC

Mala vas 121
5230 Bovec

PODRUŽNIČNA ŠOLA SOČA

Soča 28
5232 Soča

PODRUŽNIČNA ŠOLA IN VRTEC ŽAGA

Žaga 29
5224 Srpenica