Učbeniški sklad

Učbeniški sklad je namenjen brezplačni izposoji učbenikov za vse učence šole. 
S sredstvi, ki jih za to zagotavlja država, je brezplačna tudi uporaba delovnih zvezkov za učence od 1. do 3. razreda (starši kupijo samo potrebščine). 

Učenci učbenike prejmejo konec šolskega leta oz. v septembru, nato pa jih vrnejo v šolsko knjižnico ob koncu šolskega leta. Za izgubljene ali uničene učbenike je potrebno plačati odškodnino, ki se določi na podlagi starosti in cene učbenika in ob koncu prvega leta uporabe ne presega nabavne cene učbenika, ob koncu drugega leta uporabe ne presega dveh tretjin nabavne cene ter ob koncu tretjega leta uporabe ne presega ene tretjine nabavne cene učbenika oziroma učnega gradiva. 

Seznam učbenikov, delovnih zvezkov in učnih gradiv (za posamezni razred, ločeno tudi za podružnice) je objavljen najkasneje do 15. junija za naslednje šolsko leto v rubriki "Obvestila", celo šolsko leto pa bo objavljen za aktualno šolsko leto na tej podstrani Učbeniški sklad. V mesecu juniju starši oz. skrbniki tudi prejmejo obvestila za prihodnje šolsko leto v tiskani obliki. Delovne zvezke in potrebščine morajo kupiti.  

Sezname aktualnih gradiv smo posredovali nekaterim knjigarnam/papirnicam v regiji. Nekateri ponudniki učnih gradiv omogočajo tudi naročila preko spleta: KOPIJA NOVA ; Mladinska knjiga (OŠ Bovec ; POŠ Soča ; POŠ Žaga)

Obvestila za starše za posamezne razrede s seznami gradiva: 

Šolski utrip

VRTEC BOVEC

Mala vas 121
5230 Bovec

PODRUŽNIČNA ŠOLA SOČA

Soča 28
5232 Soča

PODRUŽNIČNA ŠOLA IN VRTEC ŽAGA

Žaga 29
5224 Srpenica