Učbeniški sklad

Učbeniški sklad je namenjen brezplačni izposoji učbenikov za vse učence šole.

S sredstvi, ki jih za to zagotavlja država, je brezplačna tudi uporaba delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv za učence od 1. do 3. razreda.

Učenci učbenike prejmejo v septembru, ter jih vrnejo v šolsko knjižnico ob koncu šolskega leta. Za izgubljene ali uničene učbenike je potrebno plačati odškodnino, ki se določi na podlagi starosti in cene učbenika in ob koncu prvega leta uporabe ne presega nabavne cene učbenika, ob koncu drugega leta uporabe ne presega dveh tretjin nabavne cene ter ob koncu tretjega leta uporabe ne presega ene tretjine nabavne cene učbenika oziroma učnega gradiva. 

Seznam delovnih zvezkov in učnih gradiv, ki jih morajo nabaviti starši,  je objavljen najkasneje do 15. junija za naslednje šolsko leto v rubriki "Obvestila".

 

Seznam učbenikov, ki se uporabljajo na naši šoli, je objavljen spodaj in se vsako leto obnavlja.

VRTEC BOVEC

Mala vas 121
5230 Bovec

PODRUŽNIČNA ŠOLA SOČA

Soča 28
5232 Soča

PODRUŽNIČNA ŠOLA IN VRTEC ŽAGA

Žaga 29
5224 Srpenica