Urnik

 

DELOVNI ČAS KNJIŽNICE

Delovni čas knjižnice je torek, sreda, četrtek od 11h do 15h in petek od 7h do 15h razen drugo in četrto šolsko uro. Izposoja za učence poteka po naslednjem razporedu:

 

PONEDELJEK

TOREK

SREDA

ČETRTEK

PETEK

5. šolska ura

/

1. razred

/

/

2. razred

 

 

6. šolska ura

 

 

/

6. – 9. razred

3. razred

4. in 5. razred

6. – 9. razred

V času izposoje je odprta tudi čitalnica. Učenci lahko v knjižnici pregledujejo knjižno gradivo, revije, berejo ali izvajajo druge mirne/tihe dejavnosti.

 

PRILAGODITVE OB IZBRUHU COVID-19

V času prilagojenega izvajanja pouka zaradi COVID-19 je prilagojeno delovanje šolske knjižnice na naslednji način: 

  • Čitalnica je zaprta.
  • Učenci ustno zaprosijo knjižničarko za gradivo.
  • V izjemnih primerih lahko gre posamezen učenec med police. Vse gradivo, ki ga pregleduje gre v 1- dnevno karanteno ali se ga obriše z razkužilom.
  • Učencem razredne stopnje se v manjših skupinah dovoli med police, a gre vse obravnavano gradivo v karanteno.
  • Učenci predmetne stopnje so lahko največ trije v knjižnici.
  • Vse ostale dejavnosti za učence v knjižnici so omejene ali odpovedane (npr. knjižni kotiček)

 

 

VRTEC BOVEC

Mala vas 121
5230 Bovec

PODRUŽNIČNA ŠOLA SOČA

Soča 28
5232 Soča

PODRUŽNIČNA ŠOLA IN VRTEC ŽAGA

Žaga 29
5224 Srpenica