Urnik izposoje

URNIK IZPOSOJE

 

PONEDELJEK

TOREK

SREDA

ČETRTEK

PETEK

ODMOR

 

IZPOSOJA 6.- 9. R.

 

 

IZPOSOJA 6.- 9. R.

IZPOSOJA 6.- 9. R.

5. ŠOLSKA URA

 

IZPOSOJA

1. RAZRED

 

 

IZPOSOJA

2. RAZRED

6. ŠOLSKA URA

IZPOSOJA

6. RAZRED

IZPOSOJA

4. RAZRED

IZPOSOJA

7. RAZRED

IZPOSOJA

3. RAZRED

IZPOSOJA

5. RAZRED

13.00-13.30

 

IZPOSOJA

9. RAZRED

13.00-13.30

IZPOSOJA

8. RAZRED

13.00-13.30

 

 

PRILAGODITVE OB IZBRUHU COVID-19

V času prilagojenega izvajanja pouka zaradi COVID-19 je prilagojeno delovanje šolske knjižnice na naslednji način: 

  • Čitalnica je zaprta.
  • Učenci ustno zaprosijo knjižničarko za gradivo.
  • V izjemnih primerih lahko gre posamezen učenec med police. Vse gradivo, ki ga pregleduje gre v 1- dnevno karanteno ali se ga obriše z razkužilom.
  • Učencem razredne stopnje se v manjših skupinah dovoli med police, a gre vse obravnavano gradivo v karanteno.
  • Učenci predmetne stopnje so lahko največ trije v knjižnici.
  • Vse ostale dejavnosti za učence v knjižnici so omejene ali odpovedane (npr. knjižni kotiček).

 

 

Šolski utrip

VRTEC BOVEC

Mala vas 121
5230 Bovec

PODRUŽNIČNA ŠOLA SOČA

Soča 28
5232 Soča

PODRUŽNIČNA ŠOLA IN VRTEC ŽAGA

Žaga 29
5224 Srpenica