Vrtec

ANKETA O PODALJŠANEM OBRATOVALNEM ČASU V ŠOLSKEM LETU 2022/23

Bovec, 15. 6. 2022

 

Spoštovani starši!

Občinski svet Občine Bovec je na svoji seji dne, 9. 6. 2022, sprejel sklep, da se obratovalni čas vrtca uskladi z naraščajočo potrebo staršev, da je vrtec odprt dalj časa kot 9 ur. Sredstva, ki so za to potrebna, bo zagotovila Občina Bovec.

Obratovalni čas vrtca je bil dolga leta 9 ur, kar je tudi zakonsko določena zgornja meja, ko je lahko otrok v vrtcu. Otrokova pravica je, da je v institucionalnem varstvu največ 9 ur dnevno, kar morate starši pri načrtovanju varstva otroka upoštevati.

Da bomo lahko zagotovili optimalno varstvo za vse otroke, ki ga potrebujejo, vas prosimo, da izpolnite anketo, kakšne so vaše realne potrebe glede časa varstva otroka v vrtcu. Pri tem upoštevajte zgornjo omejitev 9 ur.

Na osnovi ankete bomo pripravili predlog organizacije dela vrtca in ga podali na Občino Bovec še pred začetkom novega šolskega leta. Ko bodo spremembe sprejete, vas bomo z njimi seznanili.

Anketa ni anonimna, saj je reorganizacija smiselna le, če so izkazane realne potrebe staršev, ki se bodo tudi realizirale.

Za sodelovanje se najlepše zahvaljujemo!

Obrazec z anketo je v priponki.

 

Podvsebine

Šolski utrip

VRTEC BOVEC

Mala vas 121
5230 Bovec

PODRUŽNIČNA ŠOLA SOČA

Soča 28
5232 Soča

PODRUŽNIČNA ŠOLA IN VRTEC ŽAGA

Žaga 29
5224 Srpenica