Življenje v vrtcu

JASLI 

6.30 - 8.15 
prihajanje otrok, spontane dejavnosti po želji otrok 

8.15 - 9.00 
priprava na zajtrk, zajtrk 

10.00 
sadni obrok 

9.00 - 11.15 
skupne, skupinske in individualne dejavnosti s področja jezika, narave, družbe, matematike, umetnosti in gibanja 

11.15 - 12.15 
nega otrok 
priprava na kosilo, kosilo, priprava na spanje 

12.15 - 15.30 
popoldanski počitek 
spontane dejavnosti po želji otrok 
popoldanska malica 
odhod otrok domov


DRUGO STAROSTNO OBDOBJE 

6.30 - 8.00 
prihajanje otrok 

6.30 - 8.30 
spontane dejavnosti po želji otrok 

8.30 - 9.15 
priprava na malico (umivanje rok, priprava prostora...), malica 

9.15 - 11.30 
usmerjene dejavnosti: skupne, skupinske in individualne dejavnosti s področja jezika, narave, družbe, matematike, umetnosti in gibanja 
interesne dejavnosti otrok pod vodstvom vzgojiteljic (folklora, ciciban planinec ...) 
bivanje na prostem, igra, sprehodi, usmerjene aktivnosti 

11.30 - 12.15 
priprava na kosilo (umivanje rok, priprava prostora...), kosilo 

12.30 - 15.30 
popoldanski počitek 
spontane dejavnosti po želji otrok 
popoldanska malica 
odhod otrok domov

Šolski utrip

VRTEC BOVEC

Mala vas 121
5230 Bovec

PODRUŽNIČNA ŠOLA SOČA

Soča 28
5232 Soča

PODRUŽNIČNA ŠOLA IN VRTEC ŽAGA

Žaga 29
5224 Srpenica