Nadaljevanje postopka za imenovanje ravnatelja-ice

04.01.2021
OŠ BOVEC

Svet zavoda Osnovna šola Bovec je na video-konferenčni seji, ki je bila v ponedeljek, 28. 12. 2020, sklenil nadaljevati s postopkom za imenovanje novega ravnatelja-ice.
Postopek se bo (predvidoma) nadaljeval v ponedeljek, 11. 1. 2021 in sicer z odpiranjem prispelih vlog (sklep spodaj). 

 

Sklep 3. točke 11. redne seje:

Svet sklene, da se postopek za imenovanje ravnatelja/ravnateljice nadaljuje z odpiranjem vlog na seji, ki bo predvidoma 11. januarja 2021. Predsednik sveta bo do seje pridobil potrebna navodila pristojnih organov na kakšen način in s kakšnimi priporočili nadaljevati postopek v času epidemije.

 

Svet zavoda Osnovna šola Bovec

Šolski utrip

VRTEC BOVEC

Mala vas 121
5230 Bovec

PODRUŽNIČNA ŠOLA SOČA

Soča 28
5232 Soča

PODRUŽNIČNA ŠOLA IN VRTEC ŽAGA

Žaga 29
5224 Srpenica