Nadaljevanje postopka za imenovanje ravnatelja-ice

04.01.2021
OŠ BOVEC

Svet zavoda Osnovna šola Bovec je na video-konferenčni seji, ki je bila v ponedeljek, 28. 12. 2020, sklenil nadaljevati s postopkom za imenovanje novega ravnatelja-ice.
Postopek se bo (predvidoma) nadaljeval v ponedeljek, 11. 1. 2021 in sicer z odpiranjem prispelih vlog (sklep spodaj). 

 

Sklep 3. točke 11. redne seje:

Svet sklene, da se postopek za imenovanje ravnatelja/ravnateljice nadaljuje z odpiranjem vlog na seji, ki bo predvidoma 11. januarja 2021. Predsednik sveta bo do seje pridobil potrebna navodila pristojnih organov na kakšen način in s kakšnimi priporočili nadaljevati postopek v času epidemije.

 

Svet zavoda Osnovna šola Bovec

VRTEC BOVEC

Mala vas 121
5230 Bovec

PODRUŽNIČNA ŠOLA SOČA

Soča 28
5232 Soča

PODRUŽNIČNA ŠOLA IN VRTEC ŽAGA

Žaga 29
5224 Srpenica