Obvestilo kandidatom za prosto delovno mesto RAVANTELJ/RAVNATELJICA

05.11.2020
OŠ BOVEC

Spoštovane kandidate/ke za prosto delovno mesto RAVNATELJ/RAVNATELJICA Osnovne šole Bovec obveščamo, da je Svet zavoda Osnovna šola Bovec na 1. izredni seji (3. točka dnevnega reda), ki je bila v ponedeljek, 2. 11. 2020 sprejel naslednji SKLEP:

Svet zavoda Osnovne šole Bovec soglasno sklene začasno zamrzniti postopek volitev ravnatelja zaradi omejevalnih ukrepov proti širjenju virusa COVID-19. Vlog, ki so v razpisnem roku prispele, se ne odpira, vse prijavljene se o zamrznitvi postopka obvesti z obvestilom na spletni strani šole. Postopek se bo nadaljeval takoj, ko bodo omejevalni ukrepi to dopuščali.

Hvala za razumevanje,
Svet zavoda

Šolski utrip

VRTEC BOVEC

Mala vas 121
5230 Bovec

PODRUŽNIČNA ŠOLA SOČA

Soča 28
5232 Soča

PODRUŽNIČNA ŠOLA IN VRTEC ŽAGA

Žaga 29
5224 Srpenica