S KOM SE DRUŽIM SEDAJ, KO SE NE SMEM DRUŽITI Z NIKOMER? - ŠOLSKI NOVINARJI

23.12.2020

Fotografije

VRTEC BOVEC

Mala vas 121
5230 Bovec

PODRUŽNIČNA ŠOLA SOČA

Soča 28
5232 Soča

PODRUŽNIČNA ŠOLA IN VRTEC ŽAGA

Žaga 29
5224 Srpenica