TEHNIŠKI DAN, 22.10.2019

25.10.2019
OŠ BOVEC

ŠOLSKI CENTER NOVA GORICA

Učenci 9. razreda so na Šolskem centru Nova Gorica spoznavali poklice s področja strojništva, elektrotehnike, računalništva, lesarstva, zdravstva in pri tem tudi aktivno sodelovali. Na Biotehniški šoli v Šempetru pri Gorici so spoznavali poklice s področja živalstva, kmetijstva, naravovarstva. Udeleženci so  spoznavali  posamezna poklicna področja preko nekaterih značilnih del in pri tem doživeli neposredno izkušnjo, kar je tudi eden izmed poglavitnih ciljev.

 

Izvedba aktivnosti je financirana iz projekta »Partnerstvo za kadre«.

Fotografije

Šolski utrip

VRTEC BOVEC

Mala vas 121
5230 Bovec

PODRUŽNIČNA ŠOLA SOČA

Soča 28
5232 Soča

PODRUŽNIČNA ŠOLA IN VRTEC ŽAGA

Žaga 29
5224 Srpenica