ANGLEŠČINA

Povezava do zvočnih posnetkov Touchstone 8:

https://touchstone.si/index.php/gradiva-za-ucence/8-razred/zvocni-posnetki-ts8-8-razred.html  

Tor., 2. 6. 2020

Pozdravljen, 8. r.!

Danes še zadnjič delate na daljavo.

Učb., str.66, naloga 3: ob miselnem vzorcu ustno ponovite besedilo o potresu v San Franciscu.

Učb., str. 66 in 67, naloga 4: v zvezek zapišete vprašanja in odgovore.

Učb., str. 67, naloga 6: pisno rešite v zvezek, kot kaže primer.

Se vidimo v sredo!

Učiteljici Tijana in Kristina

Čet., 28. 5. 2020

Pozdravljeni!

Danes boste poslušali in brali o potresu v San Franciscu. Odprite učbenik na strani 64. Najprej poslušate (posnetek 64) in nato še preberete glasno. Na kratko odgovorite na vprašanja iz 2. naloge.

Na strani 65 zopet poslušate (posnetek 65) in preberete besedilo. Nato na strani 66 rešite 2. nalogo tako, da pravilne trditve prepišete, napačne pa zapišete popravljene.

Lep dan!

Učiteljici Tijana in Kristina


Sre., 27.5.2020

Pozdravljeni!

Danes boste rešili nalogi v učb. na str. 60.
- Pri 9. nalogi zapišite 3 vprašanja za vsak stolpec in nanje zase odgovorite. Pomagajte si z zgledom.
- Pri nalogi 10 si natančno oglejte sliko in na dolgo odgovorite na vsa vprašanja v nalogi 10b. Nato poslušajte (posnetek 60) in preverite.
Nalogo poslikajte in nama jo do 14h pošljite.

Lepo dan!

Učiteljici Tijana in Kristina
Tor., 26. 5. 2020

Pozdravljen, 8. r.!

Danes boste utrjevali the past continuous tense. Rešite naloge v DZ, strani 53, 54 in 55.

Prijeten torek želiva!

Učiteljici Tijana in Kristina

Čet., 21. 5. 2020

Pozdravljeni!

Danes bomo vadili opisni preteklik. V učbeniku na strani 59 rešite najprej nalogo 7a. Uporabite besedišče iz okvirčka spodaj. Nato poslušate posnetek 59 (naloga 7b) in preverite vaše trditve.

Rešite še nalogo 8 na isti strani, kjer so napačne trditve o zabavi. Zanikate in napišete, kaj so v resnici počeli. Tako, kot kaže primer.

V prilogi so rešitve za včerajšnjo nalogo.

Lep preostanek tedna!

Učiteljici Tijana in Kristina

Sr., 20. 5. 2020

Pozdravljen, 8. r.!

Čas je, da si bolje ogledamo pravila in rabo opisnega preteklika – the past continuous tense.

Iz učbenika, stran 61, prepišete GRAMMAR TIME OUT. Nato na strani 58 rešite 4. nalogo, kot kaže primer. Pri 5. nalogi si izberete nekoga v družini in ga vprašate, kaj je počel/a ob določenem času včeraj zjutraj, popoldne in zvečer. Za konec še poslušate 6. nalogo (posnetek 58). V zvezek zapišete samo rešitve, npr. Peter- restaurant.

V prilogi so rešitve prejšnje naloge.

Lep dan!

Učiteljici Tijana in Kristina

Tor., 19. 5. 2020

Lepo pozdravljeni!

Danes nadaljujemo v učbeniku na strani 56. Poslušate (posnetek 56 - What on earth were you...) in preberete pogovor. Nato na strani 57 na kratko odgovorite na vprašanja iz naloge 2a ter rešite še nalogi 2b in 3.

Lep torek vam želiva!

Učiteljici Tijana in Kristina

Čet., 14. 5. 2020

Pozdravljeni!

Danes začenjamo z novo enoto – Unit 2: PEOPLE IN ACTION. V tej enoti se bomo naučili opisovati, kaj smo počeli ob točno določenem času/trenutku v preteklosti.

Odprite učbenike na strani 55. Oglejte si sličice v prvem delu naloge in napišite, kaj osebe na njih počnejo zdaj. Primer: He is making a sculpture.

V drugem delu naloge boste opisovali, kaj so osebe na slikah počele včeraj ob 16h. Ko opisujemo dogajanje v nekem trenutku v preteklosti, uporabimo the past continuous tense.

Primer: I/ He/ She/ It was holding a rabbit. You/ We/ They were holding a rabbit.

Pomagaj si z besediščem pod sličicami. Ne pozabite prebrati pesmice v drugi nalogi.

V DZ, na str. 53, naredite še 5. nalogo.

Prijeten dan!

Učiteljici Tijana in Kristina

 

Sr., 13. 5. 2020

Lep pozdrav!

Danes se bomo ukvarjali s homofoni (besede, ki se pišejo drugače, a zvenijo enako), homonimi (besede, ki se enako zapišejo in izgovorijo, a imajo različen pomen) in ustaljenimi dvojicami besed, ki jih uporabljamo v vsakodnevni angleščini.

V učbeniku, na strani 44, najprej poslušate (posnetek 44), preberete glasno in za vsako od besed napišete eno svojo poved.

V učbeniku, na strani 49, preberete, prepišete predstavljene ustaljene dvojice, poiščete še 3 takšne pare in jih uporabite v povedih. Med ustaljenimi dvojicami je ponavadi AND ali OR. Dobro razmislite, saj jih poznate in uporabljate pogosto (npr. ups and downs, more or less...).

Prijetno sredo želiva!

Učiteljici Tijana in Kristina

 

Tor., 12. 5. 2020

Pozdravljen, 8. r.!

Današnja tema je oglaševanje - ADVERTISING. Tak naj bo tudi naslov v zvezku. V učbeniku, na strani 41, si ogledate oglase iz naloge 1 in odgovorite na vprašanja iz naloge 2a. Potrudite se pri odgovorih. Naj ne bodo suhoparni. Nadaljujete na strani 42, naloga 4b. Tu so predstavljene nekatere dobre in slabe strani oglaševanja. Kaj vi mislite, kakšen vpliv imajo oglasi na nas? V zvezek prepišete razpredelnico FOR - AGAINST in dodate še svoje mnenje. Dve povedi za FOR in dve povedi za AGAINST.

V DZ rešite stran 32.

Lep dan želiva!

Učiteljici Tijana in Kristina

Čet., 7. 5. 2020

Pozdravljen, 8. r.!

Najprej boste utrjevali včerajšnjo snov. V DZ rešite stran 30 in na strani 31 nalogo 53.

Potem odprete učbenike na strani 48, kjer so predstavljeni naši čuti. V zvezek napišete naslov The Five Senses, prepišete vseh pet čutov in vsakemu dodate še ustrezne glagole (npr. SIGHT - to see, to look...). V 1. nalogi boste opisovali predmete na slikah. Najprej prepišete dana primera, nato pa dodate še 5 svojih povedi. Uporabite čim več pridevnikov, ki vam jih naloga ponuja.

Lepo se imejte!

Učiteljici Tijana in Kristina

 

Sre., 6. 5. 2020

Dober dan!

Danes boste izražali svojino. Odprite učbenike na strani 39. Natančno preberite GRAMMAR TIME OUT. Prepišite razlago in primere. Slovensko razlago v okvirčku naredite ustno, ni je potrebno prepisovati.

V učbeniku, na str. 38, rešite 6. nalogo. Za utrjevanje pa v DZ celotno stran 29.

Prijeten dan želiva!

Učiteljici Tijana in Kristina

Tor., 5. 5. 2020

Lepo pozdravljeni!

Upava, da ste preživeli lepe počitnice.

Danes se vračamo v veleblagovnico. Za ogrevanje najprej rešite vaje v delovnem zvezku: str. 27/44. naloga, str. 28/ 45. in 46. naloga.

Nadaljujete v učbeniku na str. 37, naloga 4. Napišete 4 pogovore, vsakega na drugačen način, kot kažejo primeri v nalogi. Na str. 38 rešite nalogo 5a - poslušate pogovore (posnetek 38), preberete glasno in zapišete rešitve v zvezek (ustrezni oddelek).

Nalogo nama pošljite po elektronski pošti. Najina naslova že imate.

Lep dan želiva!

Učiteljici Tijana in Kristina

 

Čet., 23.4.2020

Pozdravljeni!

Danes greste v veleblagovnico. 
- V učb. na str. 36 si oglejte tloris trgovine in preberite obvestilo pod njim.
- Poslušajte posnetek št. 36.
- Odgovorite na vprašanja v nalogi 2 na str. 37. Odgovarjajte s celimi povedmi.
- Naredite nalogo 3 na isti strani - prepišite spodnji zgled, nato naredite še naslednjih 6 primerov.

eg. a pair of men's trousers - I would go to the 3rd floor.

Lepo se imejte!

Učiteljici Tijana in Kristina


Tor., 21. 4. 2020

Pozdravljen, 8. r.!

Pripravljeni na še malo utrjevanja? V učbeniku, na strani 33, naredite vajo 6a. Primere prepišite v zvezek. Nato pa svoje rešitve preverite na posnetku 33 Listen and check. V delovnem zvezku rešite vajo 42, na strani 26. Kdor še nima rešitev vaj iz DZ, jih lahko najde v prilogi. Rešitve so namenjene preverjanju in ne prepisovanju!

Lep dan vam želiva!

Učiteljici Tijana in Kristina
 

Čet., 16. 4. 2020

Lepo pozdravljeni!

Danes nadaljujemo z vajami za Tag questions. Odprite učbenik na strani 32. V zvezek prepišete in dopolnite povedi iz naloge 5a. Nato poslušate posnetek 32 in preverite vaše rešitve. Nadaljujete z nalogo 5c. Najprej prepišete primer, nato pa napišete kratke pogovore še za 3., 5., 9. in 11. primer iz zgornje naloge.

Prijeten dan želiva!

Učiteljici Tijana in Kristina
 

Sre.,15.4.2020

Pozdravljeni!

Za začetek boste ponovili besedišče iz besedila Always in Fashion. Spodnje povedi prepišite v zvezek ter jih prevedite v angleščino.

  1. Ta obleka ti res pristaja. Obdrži jo.
  2. Letos so v modi dolga krila.
  3. Kateri pas ti je bolj všeč?
  4. Kaj sem ti rekel!? Vedno vžge.
  5. Tvoja mama ne bo nikoli plačala tako dragih kavbojk.


Danes boste spoznali Tag questions – vprašalne dostavke. Za začetek si oglejte kratek posnetek z razlago:

https://www.youtube.com/watch?v=fpVLisPQzjY

V učbeniku na str. 35 si v GRAMMAR TIME OUT preberite razlago, kdaj vprašalne dostavke uporabljamo in kako jih tvorimo. Nato v zvezek zapišite naslov ter obe tabeli prepišite. Odebeljeni tisk si tudi vi barvno označite.
Za utrditev nove snovi rešite str. 25 v DZ.

Lep dan.

Učiteljici Tijana in KristinaTor., 14. 4. 2020

Pozdravljeni, osmarji!

Upava, da ste se v tem prazničnem koncu tedna spočili in si nabrali novih moči za pouk na daljavo.

Danes nadaljujemo v učbeniku na strani 31. Najprej napišete naslov ALWAYS IN FASHION in odgovorite na naslednja vprašanja:

- Do you ever go window-shopping (ogledovanje izložb)?

- What things do you most enjoy shopping for? What things don't you like shopping for? (at least three things)

- Do you prefer shopping alone or with someone else?

- Can you choose your clothes yourself or do your parents choose them for you?

- What do girls/boys usually spend their money on?

Nadaljujete z 2. nalogo. Najprej poslušate (posnetek 31), nato preberete glasno. Za konec rešite še nalogo 3, na strani 32. V zvezek prepišete vse trditve, napačne popravite.

Lep torek želiva!

Učiteljici Tijana in Kristina
 

Šolski utrip

VRTEC BOVEC

Mala vas 121
5230 Bovec

PODRUŽNIČNA ŠOLA SOČA

Soča 28
5232 Soča

PODRUŽNIČNA ŠOLA IN VRTEC ŽAGA

Žaga 29
5224 Srpenica