ANGLEŠČINA

MAPA ZVOČNI POSNETKI (google drive)

Tor., 12. 5. 2020

Lepo pozdravljeni učenci PŠ Soča!

Upam, da ste dobro. Spet je torek in čas za angleščino!

1. in 2. razred:

V zgodbici o Zlatolaski in medvedih smo spoznali kar nekaj pridevnikov, kot so HOT, COLD, BIG, MEDIUM, SMALL, HARD, SOFT. Prepričana sem, da poznate tudi še mnoge druge. Poslušajte in oglejte si (2-krat) naslednjo pesmico o nasprotjih:

https://www.youtube.com/watch?v=svmypFfSrP4 

Po poslušanju v zvezek narišite 4 nasprotja iz pesmice, ki ste si jih zapomnili. 2. razred jih tudi zapiše.

Zdaj jih pa povadite tukaj:

https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_language/Opposites/Opposites_qn282857dv 

(povežeš in poveš na glas, npr. happy-sad) 

https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Opposites/Opposites_ip263577hh 

(poslušaš in klikneš na pravo sličico) 

Za konec se ozri okrog sebe, pokaži na nekaj stvari ter povej, kakšne so (big, cold, old...).

3. razred: 

Že veste, kaj bi vi radi postali, ko odrastete? Oglejte si posnetek, kjer se Steve in Maggie pogovarjata o različnih poklicih.

https://www.youtube.com/watch?v=v-HZNelHoLk 

Ko si ogledate posnetek, v zvezek napišete:

When I grow up, I want to be a ______________ (poklic, ki ga želiš). Svoj poklic tudi narišete.

Za utrjevanje rešiš še en interaktivni delovni list, kjer najprej klikneš na poklic, ponoviš na glas in nato besedo še prepišeš/natipkaš v okvirček.

https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Jobs_and_occupations/Jobs_listen_and_learn_hb79124gq 

Zdaj pa se bomo naučili povedati, kje nekdo dela. Najprej bomo spoznali nekaj krajev oz. stavb, kjer določeni ljudje delajo. Klikneš na sličico in ponoviš. Kdor želi, lahko izraz tudi natipka, ni pa nujno.

https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Jobs_and_workplaces/Jobs_workplaces_listen_and_learn_yq82666vl 

Zdaj pa poslušajte, ponovite in povežite. Drugi del naloge (zapis poklicev) ni obvezen.

https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Jobs_and_occupations/Jobs_listen_to97994sv 

Za konec izberite 4 poklice in v zvezek zapišite, kje delajo, tako kot kaže primer spodaj. Prepišite tudi primer. Pomagajte si z interaktivnimi vajami.

I'm a cook. I work at a restaurant. 

4. razred:

Najprej malo ponovimo. Poskusite brez pomoči rešiti naslednji interaktivni delovni list: https://www.liveworksheets.com/fe84059zf 

V DZ, na str. 49, naredite 1. nalogo (posnetek DZ p49 - 1) in 2. nalogo.

Danes se bomo naučili opisovati svojo sobo. V zvezek napišite naslov MY ROOM in narišite svojo sobo. Poimenujte pohištvo in igrače.

Zdaj pa poslušajte naslednji posnetek:

https://www.youtube.com/watch?v=tFBCeOYZFjw 

Ste opazili, da v pesmici za opis, kje se kaj nahaja, uporabljajo THERE IS? Na enak način boste svojo sobo še opisali. Npr. There is a bed. There is a chair.

Lepo se imejte!

Učiteljica Tijana

Tor., 5. 5. 2020

Lepo pozdravljeni!

Upam, da ste imeli lepe počitnice in ste si nabrali novih moči za nadaljevanje pouka.

1. in 2. razred

Da malo osvežimo spomin, si še enkrat oglejte zgodbico o Zlatolaski in treh medvedih - Goldilocks and the three bears.

V prilogi vas čakajo sličice iz katerih boste izdelali spomin, s katerim boste skozi igro vadili besedišče. GOLDILOCKS, DADDY BEAR, MUMMY BEAR, BABY BEAR, BOWL, CHAIR, BED, HOT, COLD, FOREST, HOUSE, PORRIDGE.

Se še spomnimo kako rečemo velik , srednji in majhen? V zvezek napišete naslov BIGMEDIUM - SMALL in narišete en velik, en srednje velik in en majhen predmet iz zgodbe.

V prilogi imate še delovni list, kjer boste izrezali sličice predmetov in jih prilepili, k ustreznemu junaku iz zgodbe. Na glas ponavljaj besede.

3. razred

Danes bomo spoznali še nekaj poklicev, za vsako črko angleške abecede enega. Poslušaj in oglej si naslednji posnetekhttps://www.youtube.com/watch?v=r6Oxqyd5qUw 

V miselni vzorec dodaj še 4 poklice, ki so ti bili najbolj všeč. Ne pozabi na preprosto risbico.

Zdaj, ko poznaš že kar nekaj poklicev, zapiši 3 kratke pogovore, kot kaže primer:

What do you do? (Kaj si po poklicu?)

- I'm a doctor.

Za vajo reši še interaktivna del. lista:

https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Jobs_and_occupations/Jobs_-_Write_pt37023xe (vtipkaš poklic)

https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Jobs_and_occupations/Jobs_-_Write_He_is-She_is_za37019hq (vtipkaš HE is/SHE is)

Povedi iz enega del. lista prepišeš v zvezek. Kdor želi, mi lahko nalogo pošlje.

4. razred

Danes bomo preverili, kako vam gre. V prilogi imate preverjanje. Rešite ga in mi ga pošljite na elektronski naslov danes do 16h.

Ko opravite s preverjanjem, pokukajte v učbenik na stran 40. Danes začnemo z novo enoto, Greg's Flat - Gregovo stanovanje. Najprej si oglejte sliko in poslušajte pesmico Feathers on the table, ki jo boste našli v mapi zgoraj (3. posnetek). Zdaj pa predvajaj pesmico znova ter zraven zapoj.

V mapi z zvočnimi posnetki poišči še posnetek B p40 Listen and point. Poslušaj, ponavljaj in pokaži pohištvo na strani 40. V zvezek napiši naslov GREG'S FLAT. Preriši pohištvo in prepiši vsako besedo 5-krat.

Lep preostanek tedna vam želim!

Učiteljica Tijana

Šolski utrip

VRTEC BOVEC

Mala vas 121
5230 Bovec

PODRUŽNIČNA ŠOLA SOČA

Soča 28
5232 Soča

PODRUŽNIČNA ŠOLA IN VRTEC ŽAGA

Žaga 29
5224 Srpenica