DRUŽBA

Pozdravljeni učenci PŠ Soča. Zaradi izrednih razmer, se bomo, žal, srečevali le po e-medijih. Za teden od 16.3. do 20.3.2020 ste že prejeli učno gradivo.V tem tednu se ob sončnem vremenu lahko odpravite do zdravilnega vodnega izvira,ki ga boste opisali. Za naslednji teden, od 23.3. do 27.3. boste prejeli učno gradivo po e-pošti. Vse dobro vam želim. učiteljica Mija
20.3.2020 ta teden se bomo pogovarjali o prometnih sredstvih, vrstah prometa, udeležencih v prometu, prometnih predpisih. V DZ za Družbo rešiš naloge od strani 86 do 90. V zvezek za družbo prepiši miselni vzorec s strani 86: PROMET.
Na tej povezavi rešuješ zanimive naloge o prometu:
Pozdravljeni,
Od 23.3. dalje bom vsa gradiva pošiljala po elektronski pošti. Za vsak dan, po urniku. Zaradi diferenciacije pouka v kombiniranem oddelku 4 razredov je ta način bolj smiseln.
Lepo pozdravljeni, učiteljica Mija

Šolski utrip

VRTEC BOVEC

Mala vas 121
5230 Bovec

PODRUŽNIČNA ŠOLA SOČA

Soča 28
5232 Soča

PODRUŽNIČNA ŠOLA IN VRTEC ŽAGA

Žaga 29
5224 Srpenica