GLASBENA UMETNOST

Pozdravljeni, šestošolci. Začel se je drugi teden vašega šolskega dela na domu in upam, da vam gre dobro.

V šoli ste dobili delovne naloge za glasbeno umetnost za prva dva tedna. Ste jih že naredili? Po učenju ste morali narediti povzetke oziroma samostojne zapiske o učni temi v glasbene zvezke.

Prosim, da s telefonom poslikate zapiske, ki ste jih naredili. Ne pozabite se podpisati pod izdelek v zvezku. Ker me zanima, kako ste opravili delo, mi izdelke pošljite na ta elektronski naslov: lovre.osbc@gmail.com

Zapiske pričakujem najkasneje do četrtka, 26. marca.

Pošiljam nova vprašanja za ponavljanje učnih vsebin. Pričakujem, da boste na ta vprašanja znali odgovoriti. Odgovore zapišete v zvezek pod naslovom VAJA 1, GLASBILA S TIPKAMI.

Priloge za učenje:

glasbila s tipkami – delovni list,

zgodovinska glasbila s tipkami – delovni list,

vaja 1, glasbila s tipkami – delovni list.

Veliko dobre volje vam želim,  Lana Lovre

Bovec, 23.3.20

 

31.3. – 6.4.2020

Pozdravljeni, šestošolci. Začenjamo našo tretjo šolsko uro glasbe na daljavo. Večina vas je uspešno opravila predvidene delovne naloge prvih dveh tednov.

Do sedaj smo spoznali glasbila s tipkami, zgodovinska glasbila s tipkami, napisali ste odgovore na vprašanja v zvezek. Poslušali ste tudi posnetke teh glasbil na spletu.

V tem tednu bomo spoznavali novo skupino glasbil: TOLKALA.

Pomagali si bomo z učnimi gradivi založbe Rokus Klett. Odprite iRokus, povezavo na gradiva za 6. razred, glasba, GLASBA DANES IN NEKOČ 6, SAMOSTOJNI DELOVNI ZVEZEK 6.

Naša učna tema je na straneh 32, 33, 34, 35,36. Če še niste uporabljali teh gradiv pri drugih predmetih, se boste morali registrirati.

Naloge za ta teden:

Natančno preberite kaj piše o tolkalih, oglejte si slike in prisluhnite posnetkom.

Posnetki glasbil so dostopni v delovnem zvezku (kliknite majhen zvočnik ob vajah).

Oblikujte samostojne zapiske ali miselni vzorec o tolkalih. Zapišite odgovore na vprašanja v zvezek pod naslovom VAJA 2. Vprašanja so na delovnem listu.

Kot ste že navajeni, pošljite opravljene naloge na naslov lovre.osbc@gmail.com.

Za pomoč prilagam slike tolkal iz učnih gradiv iRokus (da preverite, če ste našli prave učne pripomočke) in delovni list o tolkalih.

Lep in zabaven učni teden vam želim, učiteljica Lana

Šolski utrip

VRTEC BOVEC

Mala vas 121
5230 Bovec

PODRUŽNIČNA ŠOLA SOČA

Soča 28
5232 Soča

PODRUŽNIČNA ŠOLA IN VRTEC ŽAGA

Žaga 29
5224 Srpenica