LIKOVNA UMETNOST - IZDELKE v četrtek v šolo

Pozdravljeni!

 

VSE IZDELKE (razen 3. naloge - nepredmetni kip) prinesite v četrtek, 4.6., v šolo. V šolo prinesite tudi 4. nalogo, bomo nadaljevali pri pouku.

 

Zadnja naloga je 4. naloga v priponki. NE POZABI !!


Ocenjevanje

1. Druga in Tretja naloga bo ocenjena. V redovalnico bom vpisala povprečno oceno obeh. V kolikor boste med oceno, bom upoštevala še Prvo nalogo (preverjanje).

2. Zaključevanje ocen: Pri zaključevanju ocen (končna ocena) bom upoštevala povprečno vseh ocen, ki jih imate vpisane v redovalnici. V kolikor boste med oceno, bom upoštevala tudi Četrto nalogo, ki jo morate oddati pravočasno.


 

1. naloga (obseg: 3 šolske ure)

ČRTNI LINERANI OKRASEK (ORNAMENT)

 

V šoli smo prejšnji teden govorili o ornamentu, tako da boste snov samo ponovili , utrdili in  izdelali likovni izdelek (vse v Priponki 1).

Konec 1. naloge 

Izdelke oddajte do četrtka, 9.4., na email: katjaruta@gmail.com

Prosim, da na izdelke napišete svoje ime, priimek ter razred.

Izdelke shranite, ker jih boste prinesli v šolo.                 2. naloga (obseg: 3 šolske ure)

   STRIP  

              Navodila so v priponki 2. naloga. Potrudite se, ker bom lahko ta izdelek tudi ocenila.

Konec 2. naloge 

Izdelke oddajte do četrtka, 30.4., na email: katjaruta@gmail.com

Prosim, da na izdelke napišete svoje ime, priimek ter razred.

Izdelke shranite, ker jih boste prinesli v šolo.

 


3. naloga  (obseg: 3 šolske ure)

 

    N E P R E D M E T N I     K I P    

 

Navodila so v priponki 3. naloga.

KONEC 3. naloge

Rok oddaje: 25.5. na email: katjaruta@gmail.com

Potrudite se, ker bom  ta izdelek tudi ocenila.  Pravočasnost oddaje bom upoštevala pri ocenjevanju. Ne zamujajte!

Veliko ustvarjalnih užitkov!4. naloga  (obseg: 3 šolske ure)

Pozdravljeni, sedmarji!

Pred vami je še zadnja likovna naloga. Nalogo skrbno opravite.

   PISAVA  PISAVA  PISAVA  PISAVA  PISAVA   

Navodila so v priponki 3. naloga.

Rok oddaje: 11.6. na email: katjaruta@gmail.com

Veliko veselja pri ustvarjanju vam želim.


 

En umetniški pozdrav,

Katja 

Šolski utrip

VRTEC BOVEC

Mala vas 121
5230 Bovec

PODRUŽNIČNA ŠOLA SOČA

Soča 28
5232 Soča

PODRUŽNIČNA ŠOLA IN VRTEC ŽAGA

Žaga 29
5224 Srpenica