NAZAJ V ŠOLO

13.05.2020
OŠ BOVEC

PONOVNO V ŠOLO

 

V ponedeljek, 18. maja 2020, se predvidoma začne pouk v šoli za učence 1., 2. in 3. razreda ter učencev z obeh podružnic. Prisotnost v šoli je za učence obvezna, izjema so dolgotrajno in kronično bolni učenci, ki jim odsotnost odobri osebni zdravnik. Ravno tako ostanejo doma učenci, katerih družinski člani sodijo v kategorijo ogroženih skupin, te določi njihov osebni zdravnik. Za učence, ki bodo iz teh razlogov ostali doma, bo še naprej potekal pouk na daljavo. Pri organizaciji pouka na šoli bomo upoštevali navodila MIZŠ, Zavoda za šolstvo in priporočila NIJZ.

V šolo pridejo učenci ob običajni uri, to je do 7.50, šolski prevozi so organizirani po običajnem  urniku. V šolo lahko pridejo le zdravi otroci, kar boste zagotovili s pisno izjavo. Učenci bodo v šoli razdeljeni v skupine, ki bodo stalne.  Učenci iz  različnih skupin se  med seboj ne mešajo in nimajo kontakta z ostalimi. Skupino bo poučeval razrednik, učitelji podaljšanega bivanja mu bodo pomagal.  Jutranje varstvo je organizirano samo za učence 1. razreda.  Podaljšano bivanje bo organizirano na osnovi vaših prijav. Malica je zagotovljena, kosilo bo za učence, ki so se nanj prijavili. Učenci vse potrebščine pustijo v šoli in ničesar ne odnašajo domov.

Poskrbeli bomo za strogo izvajanje higienskih predpisov, redno bomo zračili in razkuževali prostore ter učence spodbujali k rednemu in pravilnemu umivanju rok. Večino pouka bomo izvajali na prostem, saj ravno sedaj raste učilnica na prostem.

 

 Zavedamo se, da ta izvedba pouka ni taka, kot bi si jo kdor koli želel. Vsi zaposleni na šoli se bomo potrudili, da se bodo učenci kljub temu v šoli dobro počutili.  Natančna navodila bomo objavili na naši spletni strani v petek. Razredniki bodo obvestili starše o novih navodilih po elektronskih medijih. Za dodatna pojasnila in nejasnosti bomo dosegljivi na objavljenih številkah.

 

Ostanite še naprej zdravi,

 

ravnatelj Iztok Kenda

VRTEC BOVEC

Mala vas 121
5230 Bovec

PODRUŽNIČNA ŠOLA SOČA

Soča 28
5232 Soča

PODRUŽNIČNA ŠOLA IN VRTEC ŽAGA

Žaga 29
5224 Srpenica