OBVESTILO ZA STARŠE

21.01.2022
OŠ BOVEC

Spoštovani starši!

Opažamo, da učenci nastalo situacijo možnosti šolanja na daljavo izkoriščajo za smučanje in druge prostočasne aktivnosti. Po Pravilniku o pravicah in dolžnostih učencev v osnovni šoli to velja za napovedano odsotnost do pet dni v šolskem letu. Odsotnost morate starši pisno napovedati razredniku, in sicer najkasneje en dan prej. Obrazec se nahaja na spletni strani šole. Ravnatelj lahko na podlagi obrazložene prošnje staršev iz opravičljivih razlogov dovoli učencu daljši izostanek od pouka. 

Ker postajajo razmere za delo učiteljev v razredu neobvladljive, vas prosimo, da se pravil držite.

Do gradiva v spletni učilnici so upravičeni le učenci, ki so v izolaciji, karanteni ali pri pouku na daljavo, ker se ne strinjajo z ukrepi.

                              

                                                                                          Hvala za razumevanje!

                                                                                                                                                                                                                                                              Ravnateljica: Denise Šuler Rutar

Šolski utrip

VRTEC BOVEC

Mala vas 121
5230 Bovec

PODRUŽNIČNA ŠOLA SOČA

Soča 28
5232 Soča

PODRUŽNIČNA ŠOLA IN VRTEC ŽAGA

Žaga 29
5224 Srpenica