Ponedeljek 18.5.2020

15.05.2020
OŠ BOVEC

Spoštovani starši in učenci

 

Podajam kratka navodila za ponovni vstop v šolo v ponedeljek 18.5.2020

 

 1. Prihod v šolo
 1. Prihod v šolo je od 6.40 do 7.10 za učence 1. razreda v jutranjem varstvu
 2. Prihod v šolo je od 7.35 do 7.50 za vse učence
 3. Prihod avtobusov je po običajnem urniku
 1. Starši ne vstopajo v šolo
 2. Učence ob prihodu do šole sprejme dežurni učitelj
 1. Učenci se preobujejo, nato v umivalnici umijejo roke
 2. Garderobe učencev 1., 2. in 3. razreda so ločene
 3. Učenci so v matični učilnicah
 4. Le del učencev 2. razreda je v učilnici 4. razreda
 1. Malica je organizirana za vse učence
 1. Učenci malicajo v učilnicah
 2. Enoporcijsko malico deli le učitelj
 3. Hrano do učilnic dostavijo kuharji
 1. Kosilo: za naročene učence v jedilnici
 1. Učenci pri kosilu sedijo vsak za svojo mizo
 2. Ključkov za kosilo se ne uporablja
 3. Vrsta pri čakanju kosila je ločena z 1,5 metrsko razdaljo
 4. Vrsta za oddajo pladnjev je ločena z 1,5 metrsko razdaljo
 1. Odhodi domov
 1. Bovčani, ki niso v podaljšanem bivanju,  lahko po pouku ali po kosilu odidejo domov
 2. Učenci v podaljšanem bivanju s pisno izjavo staršev zapustijo šolo sami
 3. Vozače na avtobus pospremi dežurni učitelj
 4. Odhod avtobusov je po običajnem urniku ( od 13.15 do 13.21)
 5. Drugega odvoza ni
 6. Prevzem učencev iz podaljšanega bivanja poteka po dogovoru z učiteljem PB na tel. 051 302 613.

 

Ravnatelj: Iztok Kenda

VRTEC BOVEC

Mala vas 121
5230 Bovec

PODRUŽNIČNA ŠOLA SOČA

Soča 28
5232 Soča

PODRUŽNIČNA ŠOLA IN VRTEC ŽAGA

Žaga 29
5224 Srpenica