Pouk za 9. razred

22.05.2020
OŠ BOVEC

Spoštovani učenci iz 9. razreda

 

V ponedeljek 25.5.2020 se začenja pouk tudi za vas.

Hišni red je nekoliko spremenjen, podajamo samo najnujneša navodila:

 

 1. Prihod v šolo
 1. Prihod v šolo je od 7.35 do 7.50 za vse učence
 2. Prihod avtobusov je po običajnem urniku
 1. Starši ne vstopajo v šolo
 2. Učence ob prihodu do šole sprejme dežurni učitelj
 1. Učenci se preobujejo, nato v umivalnici umijejo roke
 2.  Učenci so ločeni v dve skupini
 3. Seznam je objavljen v garderobi
 4. A skupina je v učilnici KEM in B skupina v učilnici LUM
 1. Urnik je spremenjen
 2. Malica je organizirana za vse učence
 1. Učenci malicajo v jedilnici
 1. Kosilo je za naročene učence v jedilnici
 1. Učenci pri kosilu sedijo vsak za svojo mizo
 2. Ključkov za kosilo se ne uporablja
 3. Vrsta pri čakanju kosila je ločena z 1,5 metrsko razdaljo
 4. Vrsta za oddajo pladnjev je ločena z 1,5 metrsko razdaljo
 1. Odhodi domov
 1. Vozače na avtobus pospremi dežurni učitelj
 2. Odhod avtobusov je po običajnem urniku ( od 13.15 do 13.21)
 3. Drugega odvoza ni

 

Ravnatelj: Iztok Kenda

Šolski utrip

VRTEC BOVEC

Mala vas 121
5230 Bovec

PODRUŽNIČNA ŠOLA SOČA

Soča 28
5232 Soča

PODRUŽNIČNA ŠOLA IN VRTEC ŽAGA

Žaga 29
5224 Srpenica