Povezava do predstavitve kandidatk za ravnateljico za starše

25.01.2021
OŠ BOVEC

Spoštovani starši.

V skladu z dogovorom s Svetom staršev vrtca in Svetom staršev šole objavljamo povezavo do predstavitve kandidatk za novo ravnateljico, ki bo v torek, 26. 1. 2021 ob 18.00.

Predstavitev boste lahko spremljali prek Google Meet-a, povezava pa bo odprta 10 minut pred pričetkom (17.50).

POVEZAVA: https://meet.google.com/zbz-zevd-uui

Svet zavoda OŠ Bovec

Šolski utrip

VRTEC BOVEC

Mala vas 121
5230 Bovec

PODRUŽNIČNA ŠOLA SOČA

Soča 28
5232 Soča

PODRUŽNIČNA ŠOLA IN VRTEC ŽAGA

Žaga 29
5224 Srpenica