Pričetek šolskega leta v vrtcu

26.08.2021
VRTEC BOVEC

 

 

S PRVIM SEPTEMBROM SE SPET NA STEŽAJ ODPIRAJO VRATA VRTCA!

 

 

 

Spoštovani starši!

 

Letošnje šolsko leto se začne v sredo, 1. septembra.

 

S prvim septembrom se otroci vključijo v nove skupine, kot ste v juniju dobili sporočilo.

Vrtec bo odprt po ustaljenem urniku od 6.30. do 15.30.

Vzgojiteljice bodo 1. septembra v svojih skupinah najkasneje od 7. ure dalje.

Otroci, ki so vrtec že obiskovali, poiščejo garderobo svoje skupine, kjer so vsa mesta označena z imeni. Do 9. ure bo v preddverju vrtca oseba, ki vas bo usmerjala in odgovarjala na vaša vprašanja.

O posebnostih bivanja za prve dni se boste lahko dogovorili z vzgojiteljico prvi dan.

 

Uvajanje:

Če pride vaš otrok v vrtec prvič, lahko izkoristite možnost uvajanja od srede, 1.9., do petka, 3.9.2021. V sredo pripeljete otroka za eno uro, od 9.30 do 10.30, in z njim ostanete v igralnici. V tem primeru morate izpolnjevati pogoj PCT glede koronavirusne bolezni, dokazilo predložite vodji vrtca na vpogled.

V igralnico lahko vstopate le z masko in v copatih.

Glede na otrokovo reakcijo prvi dan se z vzgojiteljico dogovorite za nadaljnje uvajanje v četrtek in petek.

 

Roditeljski sestanek za vse skupine v Bovcu bo v torek, 7.9.2021, ob 17. uri, za Balončke na Žagi pa v sredo, 8.9.2021, ob 17. uri.

 

Skupine so v istih igralnicah kot lani:

 

SONČKI – levo od vhoda v pritličju

POLŽKI – prva igralnica desno od vhoda v pritličju

JEŽKI – druga igralnica desno od vhoda v pritličju

 

ŽOGICE – prvo nadstropje, levo po hodniku

ŠKRATKI – prvo nadstropje, desno po hodniku

 

Vzgoja in varstvo v vrtcih se s 1. septembrom 2021 izvaja po modelu B, kar pomeni:

 

  • Vrtci so odprti v celoti, delajo v skladu z letnim delovnim načrtom in Kurikulom za vrtce ob upoštevanju priporočil NIJZ.
  • Delo poteka v matičnih oddelkih, kjer se zagotavlja čim večjo stalnost osebja, če je le možno.
  • Če je možno, se dejavnosti v oddelkih organizirajo v kotičkih, v manjših skupinah ali po skupinah v ločenih prostorih.
  • Vsi zaposleni in vsi odrasli, ki sodelujejo z vrtcem oziroma prihajajo v stik z otroki morajo izpolnjevati pogoj PCT glede koronavirusne bolezni.
  • Izjema za izpolnjevanje pogoja PCT so starši in druge osebe za čas, ko pripeljejo otroka ali pridejo ponj v vrtec.
  • Starši morajo ob vsaki prisotnosti v vrtcu nositi masko.
  • V vrtcu nosijo vsi odrasli masko, razen vzgojiteljice v času neposrednega dela z otroki v skupini.
  • Dosledno se izvajajo ukrepi umivanja in razkuževanja rok, razkuževanja in čiščenja prostorov, igrač, prezračevanja prostorov, vzdrževanja razdalje.
  • Dejavnosti izven prostorov ter interesne dejavnosti se izvajajo le v mehurčkih.
  • Sestanki s starši (pogovorne ure, roditeljski sestanki,…) se lahko izvajajo bodisi na daljavo oziroma v prostorih vrtca pod pogojem, da vsi udeleženci izpolnjujejo pogoj PCT.

 

Za dodatna vprašanja smo vam na voljo tudi 30. in 31. avgusta na telefonski številki 05 38 96 072.

Želimo vam čim bolj prijeten in umirjen začetek novega šolskega leta!

 

Za kolektiv vrtca:

Ida Šemrov, pomočnica ravnateljice za vrtec

 

 

Pripis: Podrobnosti o modelu B ter vseh prilagoditvah vzgoje in izobraževanja na epidemijo koronavirusne bolezni v različnih modelih so v spodnji priponki.

Šolski utrip

VRTEC BOVEC

Mala vas 121
5230 Bovec

PODRUŽNIČNA ŠOLA SOČA

Soča 28
5232 Soča

PODRUŽNIČNA ŠOLA IN VRTEC ŽAGA

Žaga 29
5224 Srpenica